DriveWealth Thông báo thay đổi tên cho CETF

Cái tên mới cho ETF phản ánh sự thay đổi trong tên chỉ số bởi ICE

Thành phố New York, New York ngày 1 tháng 11 năm 2023 – DriveWealth, LLC, một công ty công nghệ tài chính toàn cầu và tiên phong trong đầu tư phân phối, hôm nay thông báo rằng Hội đồng quản trị của DriveWealth ETF Trust đã bỏ phiếu thay đổi tên của DriveWealth ICE 100 Index ETF thành DriveWealth NYSE 100 Index ETF (Ticker: CETF), có hiệu lực vào khoảng ngày 3 tháng 11 năm 2023.

Sự thay đổi đến khi ICE Data Indices, LLC gần đây thông báo rằng tên của chỉ số ICE DriveWealth 100 sẽ được đổi thành chỉ số NYSE DriveWealth 100. CETF là sản phẩm đầu tư đầu tiên được xây dựng dựa trên chỉ số NYSE DriveWealth 100 sử dụng phương pháp độc quyền để lựa chọn 100 ETF niêm yết tại Mỹ dựa trên quy mô, thanh khoản và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

CETF theo dõi chỉ số NYSE DriveWealth 100 do ICE Data Indices, LLC quản lý, ICE Data Indices, LLC cấp phép một số phương pháp luận từ DriveWealth. CETF cho phép nhà đầu tư liên tục tìm kiếm đầu tư vào 100 ETF niêm yết hàng đầu tại Mỹ. Chỉ số này điều chỉnh lại theo quý.

Chiến lược đầu tư và mã chứng khoán, CETF, sẽ không thay đổi, và ETF sẽ tiếp tục được niêm yết để giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Để tìm hiểu thêm về quỹ này, bao gồm phương pháp luận chỉ số, vui lòng truy cập trang web công khai của chúng tôi tại: https://www.drivewealth.com/advisory/etf.


Trước khi đầu tư, xin vui lòng xem xét kỹ mục tiêu đầu tư, rủi ro, phí tổn và chi phí của Quỹ. Thông tin này được nêu rõ trong bản tóm tắt hoặc bản tóm tắt tại
www.drivewealth.com/advisory/dwi-us100. Xin đọc kỹ trước khi đầu tư.

Nhà phân phối: Foreside Fund Service, LLC. Foreside Fund Services không liên kết với bất kỳ tổ chức nào được đề cập.

Các rủi ro quan trọng
Đầu tư liên quan đến rủi ro bao gồm có thể mất vốn gốc. Không có bảo đảm quỹ sẽ đạt được mục tiêu đầu tư của mình. Quỹ sẽ chủ yếu đầu tư vào các ETF khác và sẽ chịu rủi ro cơ bản của những quỹ đó. Cổ phiếu chịu biến động giá trị mạnh hơn so với các lớp tài sản khác. Trong trường hợp Quỹ không sao chép hoàn toàn Chỉ số, nó sẽ chịu rủi ro rằng chiến lược đầu tư của cố vấn đầu tư của Quỹ có thể không mang lại kết quả mong muốn.

Không có bảo đảm chiến lược đầu tư của Quỹ sẽ thành công. Trong việc quản lý danh mục đầu tư của Quỹ, cố vấn đầu tư tham gia một hoặc nhiều cố vấn phụ để đưa ra quyết định đầu tư cho một phần hoặc toàn bộ danh mục. Có rủi ro rằng cố vấn đầu tư có thể không xác định và giữ chân các cố vấn phụ đạt được lợi nhuận đầu tư tốt hơn so với các cố vấn phụ tương tự khác.

Không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số. Sự đa dạng hóa không loại trừ rủi ro mất vốn.

Về DriveWealth
DriveWealth, một công ty công nghệ đầu tư toàn cầu và tiên phong trong giao dịch cổ phiếu phân phối, là một công ty công nghệ có tầm nhìn đặt thị trường vào lòng bàn tay của hơn 100 đối tác trên toàn thế giới. Chúng tôi tin rằng tương lai là phân phối, giao dịch và di động. Mọi thiết bị di động nên là cổng thông tin để truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn và hỗ trợ đầu tư và tiết kiệm cho công dân toàn cầu ở mọi lứa tuổi, giai đoạn tài sản và mức độ chuyên môn tài chính. Hỗ trợ tư vấn và nền tảng công nghệ hiện đại của DriveWealth cho phép đối tác cung cấp trải nghiệm đầu tư có thương hiệu nhằm thúc đẩy khách hàng mới, trung thành, giữ chân và doanh thu tăng trưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập drivewealth.com hoặc liên hệ với chúng tôi trên Twitter @DriveWealth hoặc LinkedIn.

Về DriveAdvisory
Là một RIA đăng ký SEC ra mắt vào tháng 12 năm 2021, DriveAdvisory sẽ là Cố vấn cho các sản phẩm ETF của DriveWealth, cung cấp cho đối tác và khách hàng của họ quyền truy cập vào DriveWealth ICE 100 Index ETF nhằm mở rộng khả năng và tiềm năng cho mối quan hệ sâu hơn với khách hàng của đối tác DriveWealth. Trong bối cảnh môi trường quản lý toàn cầu liên tục thay đổi, định danh này cung cấp cho đối tác của chúng tôi cách an toàn để khai thác các API và sản phẩm ETF của DriveWealth để cung cấp khả năng đầu tư độc đáo này cho khách hàng trong khi đảm bảo họ được bảo vệ hoàn toàn.

“ICE®” là một nhãn hiệu đã đăng ký của ICE Data Indices, LLC hoặc các công ty liên kết. Nhãn hiệu này đã được cấp phép cùng với Chỉ số ICE DriveWealth 100 (“Chỉ số”) để sử dụng bởi DriveWealth liên quan đến DriveWealth ICE 100 Index ETF (“Sản phẩm”). Không có DriveWealth, DriveWealth ETF Trust (“Quỹ”) hoặc Sản phẩm (tùy theo trường hợp) được tài trợ, thúc đẩy, bán hoặc quảng bá bởi ICE Data Indices, LLC, các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp bên thứ ba của nó (“ICE Data và Nhà cung cấp”). ICE Data và Nhà cung cấp không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về tính thích hợp đầu tư vào bất kỳ chứng khoán, đầu tư, sản phẩm tài chính khác, giải trí, truyền thông, nghệ thuật, tác phẩm học thuật, tác phẩm giáo dục hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác (“Sản phẩm”); lợi ích tiềm năng từ bất kỳ Sản phẩm nào; hoặc tài trợ, phê duyệt hoặc ủng hộ IDI bởi NYSE GROUP, Inc. hoặc bất kỳ Sản phẩm nào của IDI (tùy theo trường hợp). NYSE GROUP, Inc. không phải là nhà phát hành bất kỳ Sản phẩm nào và không đưa ra bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm rõ ràng về tính thích hợp sử dụng hoặc phản ánh trong đó, cũng như kết quả mà bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có thể nhận được.

Liên hệ báo chí

Christopher Quinn

cquinn@drivewealth.tech

Home

Nguồn: DriveWealth, LLC