NexusTours và Juniper Travel Technology hợp tác để chuyển đổi ngành du lịch

Nexus Juniperjpeg

NexusTours và Juniper Travel Technology hợp tác để chuyển đổi ngành du lịch bằng cách tạo ra Juniper Experiences by NexusTours.

Orlando, Florida Ngày 2 tháng 11 năm 2023 – NexusTours, được công nhận là một Công ty Quản lý Điểm đến (DMC) nổi bật ở Châu Mỹ Latinh, Caribbean và Bắc Mỹ, tự hào thông báo về liên minh chiến lược của mình với Juniper Travel Technology, một nhà lãnh đạo trong đổi mới công nghệ du lịch. Sự hợp tác mạnh mẽ này, dưới thương hiệu Juniper Experiences by NexusTours, sẽ cách mạng hóa ngành du lịch bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với trải nghiệm du lịch và giải pháp động lực toàn cầu.

NexusTours, được công nhận là một Công ty Quản lý Điểm đến (DMC) nổi bật ở Châu Mỹ Latinh, Caribbean và Bắc Mỹ, tự hào thông báo về liên minh chiến lược của mình với Juniper Travel Technology, một nhà lãnh đạo trong đổi mới công nghệ du lịch. Sự hợp tác mạnh mẽ này, dưới thương hiệu Juniper Experiences by NexusTours, sẽ cách mạng hóa ngành du lịch bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với trải nghiệm du lịch và giải pháp động lực toàn cầu. Rubén Gutiérrez, chủ tịch của NexusTours, cho biết: “Sự hợp tác giữa hai công ty có tiềm năng định hình lại ngành du lịch. Tại NexusTours, chúng tôi luôn duy trì tầm nhìn rõ ràng về tăng trưởng và đổi mới. Tôi không thể tưởng tượng được đối tác tốt hơn Juniper để thực hiện tầm nhìn chung này: bản chất của chúng tôi nằm ở động lực và cam kết sâu sắc đối với khách hàng của chúng tôi.”

Sự hợp tác này thể hiện hai công ty sẵn sàng định hình lại trải nghiệm và động lực trong ngành du lịch. Liên minh này không chỉ là bước tiến về tương lai; đó là nền tảng của mô hình cách mạng mà chúng tôi hy vọng xây dựng cùng nhau cho tất cả các đối tác, DMC và nhà cung cấp trải nghiệm và động lực của chúng tôi.” Trong những năm qua, NexusTours đã nổi bật như một nhà lãnh đạo trong chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành du lịch, thúc đẩy các giải pháp tập trung vào khách hàng mới mẻ có tác động sâu sắc trong thế giới của DMC. Với sự hợp tác này, Juniper sẽ dẫn đầu, thúc đẩy hơn nữa các giải pháp tiên phong này và làm cho chúng dễ tiếp cận hơn với đối tượng DMC rộng lớn hơn.

Sự hợp tác giữa NexusTours và Juniper sẽ quay quanh ba trụ cột cơ bản tạo thành hệt tim của liên minh:

  • Chúng tôi đang mở rộng và làm cho các công ty liên quan khác trong ngành có thể tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến mà NexusTours đã phát triển gần đây.
  • Chúng tôi cung cấp sản phẩm toàn cầu sẽ hoạt động như cầu nối giữa nhà cung cấp và khách hàng.
  • Chúng tôi cung cấp một trải nghiệm du lịch toàn diện.

Thúc đẩy tăng trưởng ngành đi đôi với một mạng lưới các công ty thông qua chương trình đối tác mạnh mẽ.

Juan Mateos, Giám đốc điều hành của Juniper, chia sẻ: “Việc bao gồm Juniper Experiences by NexusTours trong danh mục sản phẩm của chúng tôi đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình tăng trưởng của chúng tôi. Sự hợp tác của chúng tôi với NexusTours củng cố tầm nhìn của chúng tôi nhằm xây dựng trên cơ sở thành công mà chúng tôi đã đạt được trong lĩnh vực du lịch. Sự hợp tác này phản ánh tham vọng của chúng tôi tiếp tục dẫn đầu về giải pháp công nghệ du lịch và mở rộng phạm vi sản phẩm với chuyên môn của một đội ngũ chuyên gia trực tiếp tại điểm đến.”

Hãy theo dõi các cập nhật sắp tới về sự hợp tác này và các sáng kiến đổi mới mà NexusTours và Juniper sẽ giới thiệu trong những tháng tới. Để biết thêm thông tin về Juniper Experiences by NexusTours, vui lòng truy cập https://junipertravelexperiences.com.

Liên hệ báo chí

G & R Hub

lilly@gr-hub.com

http://gr-hub.com

Nguồn: NexusTours