Apple Đồng Ý Thanh Toán 25 Triệu Đô La Để Giải Quyết Cáo Buộc Có Thực Hành Tuyển Dụng Phân Biệt Đối Xử Vào Năm 2018 và 2019

Apple stock

Gigant công nghệ Apple (NASDAQ: AAPL) đã đạt được thỏa thuận bồi thường 25 triệu đô la Mỹ để giải quyết cáo buộc tham gia vào các thực hành tuyển dụng phân biệt đối xử trong năm 2018 và 2019.

Theo các cơ quan liên bang, cuộc điều tra khởi xướng vào năm 2019 cho thấy thủ tục tuyển dụng của Apple thể hiện sự thiên vị đối với ứng viên Mỹ, ưu đãi một số công dân nhập cư đang tìm kiếm tình trạng cư trú vĩnh viễn. Thỏa thuận cũng thừa nhận có trường hợp phân biệt đối xử mở rộng đến những người không phải công dân Mỹ.

Đáp lại cáo buộc, Apple phủ nhận mọi sai phạm một cách quyết liệt. Trong văn bản thỏa thuận dài 7 trang, công ty có trụ sở tại Cupertino bảo vệ hồ sơ tuyển dụng của mình, nhấn mạnh đóng góp của họ đối với thị trường lao động tại Hoa Kỳ.

“Apple tự hào làm việc cho hơn 90.000 người tại Hoa Kỳ và tiếp tục đầu tư trên toàn quốc, tạo ra hàng triệu việc làm,” theo tuyên bố của Apple gửi cho Associated Press. “Khi chúng tôi nhận ra mình vô tình không tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp, chúng tôi đồng ý với thỏa thuận giải quyết những lo ngại của họ.”

Mặc dù con số 25 triệu đô la là mức đáng kể, nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ so với vị thế tài chính vững mạnh của Apple, với doanh thu 383 tỷ đô la trong năm tài chính vừa qua kết thúc vào ngày 30/9. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bồi thường, tổng cộng 18,25 triệu đô la, sẽ được phân bổ cho quỹ nhằm bồi thường cho nạn nhân của sự phân biệt đối xử cáo buộc. Số tiền còn lại sẽ dùng để trả phạt cho các thực hành tuyển dụng của Apple trong khung thời gian được nêu trong thỏa thuận.