Canaan Inc. kỷ niệm 10 năm thành lập tại Avalon Bitcoin & Crypto Day

SINGAPORE, 11 tháng 9 năm 2023 – Canaan Inc. (NASDAQ: CAN) (“Canaan” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp giải pháp máy tính hiệu năng cao hàng đầu, hôm nay thông báo rằng Công ty sẽ tổ chức Avalon Bitcoin & Crypto Day tại khách sạn Ritz-Carlton, Millenia Singapore vào ngày 12 tháng 9 năm 2023, để kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty. Hội nghị sẽ có sự tham gia của hơn 400 khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan.

Để biết thêm thông tin và cập nhật liên tục về Hội nghị kỷ niệm 10 năm thành lập của Canaan, vui lòng truy cập: https://www.canaan.io/act/index.html.

Về Canaan Inc.

Được thành lập vào năm 2013, Canaan Inc. (NASDAQ: CAN), là một công ty công nghệ tập trung vào thiết kế chip ASIC tính toán hiệu năng cao, nghiên cứu và phát triển chip, sản xuất thiết bị tính toán và các dịch vụ phần mềm. Tầm nhìn của Canaan là “Siêu máy tính là những gì chúng tôi làm, làm giàu cuộc sống là lý do tại sao chúng tôi làm điều đó”. Canaan có kinh nghiệm sâu rộng trong thiết kế chip và sản xuất tinh gọn trong lĩnh vực ASIC. Vào năm 2013, dưới sự lãnh đạo của ông Nangeng Zhang, người sáng lập và CEO, đội ngũ sáng lập của Canaan đã giao hàng cho khách hàng của mình lô máy khai thác đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ ASIC trong lịch sử bitcoin dưới thương hiệu Avalon. Vào năm 2018, Canaan đã ra mắt chip AI cạnh thương mại RISC-V kiến trúc đầu tiên trên thế giới. Vào năm 2019, Canaan hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về Canaan, vui lòng truy cập https://www.canaan.io/.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông báo này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo các điều khoản “hạn chế trách nhiệm” của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự kiến”, “trong tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Ngoài những điều khác, triển vọng kinh doanh và trích dẫn từ ban quản lý trong thông báo này, cũng như các kế hoạch và chiến lược chiến lược và hoạt động của Canaan Inc., chứa các tuyên bố hướng tới tương lai. Canaan Inc. cũng có thể đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng lời nói trong các báo cáo định kỳ của mình gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) theo các Mẫu 20-F và 6-K, trong báo cáo thường niên gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tài liệu bằng văn bản khác và trong các tuyên bố bằng lời nói của các giám đốc, quản lý hoặc nhân viên của mình cho bên thứ ba. Các tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Canaan Inc., là các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các rủi ro và không chắc chắn vốn có. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của Công ty; tương lai phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Công ty; sự tăng trưởng dự kiến của ngành bitcoin và giá bitcoin; kỳ vọng của Công ty về nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với các sản phẩm của mình, đặc biệt là máy khai thác bitcoin; kỳ vọng của Công ty về việc duy trì và củng cố mối quan hệ với các đối tác sản xuất và khách hàng; các kế hoạch và chiến lược đầu tư của Công ty, biến động trong kết quả hoạt động quý của Công ty; cạnh tranh trong ngành của nó ở Trung Quốc; và các chính sách và quy định liên quan có liên quan đến Công ty và tiền điện tử. Thông tin bổ sung liên quan đến những rủi ro này được bao gồm trong các tài liệu nộp cho SEC của Công ty. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này và trong các tài liệu đính kèm là tại ngày của thông cáo báo chí này, và Canaan Inc. không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, trừ khi được yêu cầu theo luật hiện hành.

Liên hệ Quan hệ Nhà đầu tư:

Canaan Inc.
Xi Zhang
Email: IR@canaan-creative.com

ICR, LLC.
Robin Yang
Điện thoại: +1 (347) 396-3281
Email: canaan.ir@icrinc.com

NGUỒN Canaan Inc.