Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc tổ chức hội nghị kinh doanh năng lượng tái tạo trực tuyến toàn cầu

SEOUL, Hàn Quốc, 11 tháng 9 năm 2023 – Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc, do Chủ tịch Lee Sang Hoon lãnh đạo, tổ chức một cuộc họp kinh doanh năng lượng tái tạo toàn cầu trực tuyến từ 4 đến 5 tháng 10.

Mục đích của cuộc họp này là cung cấp hỗ trợ cho các công ty Hàn Quốc chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mới. Cuộc họp do Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc tổ chức và Hiệp hội Năng lượng Mới và Tái tạo Hàn Quốc điều phối.

Sự kiện sẽ tập hợp 11 công ty hàng đầu trong ngành năng lượng tái tạo mới, cùng với 30 nhà mua hàng đến từ 10 quốc gia ở Đông Âu, Đông Nam ÁTrung Đông. Sử dụng Zoom, cuộc họp sẽ cung cấp các phiên làm việc kết nối kinh doanh trực tuyến một-một, với các thông dịch viên chuyên dụng được chỉ định cho mỗi công ty tham gia để đảm bảo giao tiếp suôn sẻ.

Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc đã thực hiện nhiều sáng kiến hỗ trợ khác nhau để hỗ trợ các công ty Hàn Quốc mở rộng thị trường nước ngoài. Sự kiện họp trực tuyến này được tổ chức như một phần của những nỗ lực liên tục đó.

Kim Sung-Hoon, Tổng giám đốc Phòng Hợp tác Khí hậu Quốc tế tại Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc, cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng cuộc họp kinh doanh trực tuyến sắp tới vào tháng 10 sẽ là nền tảng thúc đẩy trao đổi trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mới. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng nó sẽ cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các công ty Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mới, hỗ trợ họ mở rộng thị trường toàn cầu.”