CÔNG ĐOÀN TEAMSTERS PHÊ CHUẨN CÁC HỢP ĐỒNG VỚI ĐẠI GIA CẦN SA GREEN THUMB INDUSTRIES

Các thỏa thuận đến tại Niles, các cửa hàng Joliet nơi đình công kỷ lục diễn ra
CHICAGO, 5 tháng 9 năm 2023 – Các thành viên Công đoàn Teamsters Local 777 tại ba hiệu thuốc do Rise điều hành – một công ty con của Green Thumb Industries (GTI) – đã phê chuẩn các thỏa thuận thương lượng tập thể đầu tiên của họ với nhà điều hành cần sa nhiều bang. Việc phê chuẩn hợp đồng tại hai địa điểm ở Joliet, Ill. và một địa điểm khác ở Niles, Ill. đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài với GTI bao gồm một cuộc đình công 13 ngày kết thúc vào tháng 5 – cuộc đình công vì hành vi sai trái lao động dài nhất tại một nhà bán lẻ cần sa ở Mỹ.

“Hãy coi đây là một bài học cho các công ty cần sa không chỉ ở Illinois, mà còn trên toàn quốc – Teamsters không lùi bước,” Chủ tịch Local 777 Jim Glimco nói. “Rất nhiều người trải qua những gì những người đàn ông và phụ nữ này đã trải qua, họ đã bỏ cuộc. Không phải nhóm này. Họ trẻ trung, năng động, cứng rắn, thông minh; họ quan tâm lẫn nhau và thể hiện tinh thần của tổ chức công đoàn này.”

“Chúng tôi rất vui khi chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận phù hợp với tất cả các bên liên quan và phù hợp với các tiêu chuẩn cao mà Teamsters đặt ra cho các thỏa thuận thương lượng tập thể của chúng tôi,” Phó Chủ tịch khu vực phía Tây của Teamsters và Giám đốc Bộ phận Chế biến Thực phẩm Peter Finn nói. “Chúng tôi mong muốn có mối quan hệ hợp tác với GTI trong tương lai, và tiếp tục nỗ lực đem lại nhiều công việc lâu dài, thịnh vượng hơn cho người lao động tại công ty này.”

Các hợp đồng mạnh mẽ không chỉ quy định một số lợi ích, mà còn bao gồm những cải thiện đáng kể. Điều này bao gồm tăng lương 18% trong suốt thời hạn của thỏa thuận, tiền thưởng chuyên cần, chính sách lập lịch dựa trên thâm niên, tiền boa và giảm giá được đảm bảo, cải thiện các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ chống lại việc sa thải hoặc kỷ luật không công bằng.

“Tôi không thể tự hào hơn về bản thân và đồng nghiệp của mình để đạt được thỏa thuận thương lượng tập thể lịch sử đầu tiên này,” Reilly Drew, một công nhân Rise từng tham gia ủy ban thương lượng, nói. “Chúng tôi bắt đầu như một nhóm nhỏ nhưng đoàn kết. Trong hơn một năm rưỡi qua, chúng tôi đã trở thành một công đoàn mạnh mẽ, thay đổi nơi làm việc của chúng tôi theo hướng tích cực hơn và mở ra con đường sáng sủa cho người lao động trong ngành của chúng tôi.”

“Mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng chúng tôi đã kiên trì,” Tim Burns, một công nhân Rise khác từng tham gia ủy ban thương lượng, nói. “Tôi rất vui khi chúng tôi đã hoàn thành và thiết lập nền tảng cho người lao động cần sa ở đây tại Rise.”

Được thành lập vào năm 1937, Công đoàn Teamsters Local 777 đại diện cho người lao động trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong khu vực Chicago. Để biết thêm thông tin, truy cập teamsters777.org/.

Liên hệ:Matt McQuaid, (202) 624-6877mmcquaid@teamster.org

NGUỒN Công đoàn Teamsters Local 777