CWC ENERGY SERVICES CORP. THÔNG BÁO SÁP NHẬP CHIẾN LƯỢC VỚI PRECISION DRILLING CORPORATION

CALGARY, AB, 7 tháng 9, 2023 /CNW/ – (TSXV: CWC) CWC Energy Services Corp. (“CWC” hoặc “Công ty”) vui mừng thông báo rằng họ đã ký kết một thỏa thuận chính thức ( “Thỏa thuận”) để sáp nhập với Precision Drilling Corporation (TSX: PD; NYSE: PDS) (“Precision”) trong một giao dịch bằng tiền mặt và cổ phiếu ( “Giao dịch”).

Theo các điều khoản của Thỏa thuận, cổ đông CWC sẽ nhận được tổng giá trị xét xử khoảng 947.909 cổ phiếu của Precision và khoảng 14 triệu đô la tiền mặt, dẫn đến mức giá chào mua kết hợp ngụ ý khoảng 0,197 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông CWC dựa trên giá đóng cửa của Precision 92,58 đô la trên Sở giao dịch chứng khoán Toronto vào ngày 1 tháng 9 năm 2023. Cổ đông CWC sẽ có khả năng lựa chọn tiền mặt hoặc cổ phiếu Precision, hoặc kết hợp của cả hai, tùy thuộc vào giới hạn phân bổ và giới hạn xét xử được nêu trong Thỏa thuận.

Tổng giá trị Giao dịch khoảng 141 triệu đô la, bao gồm giả định khoảng 40 triệu đô la nợ của CWC.

Ông Duncan Au, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CWC, bình luận: “Tôi cực kỳ tự hào về thành công và tăng trưởng của Công ty chúng tôi và những nỗ lực to lớn mà toàn bộ đội ngũ CWC đã giúp xây dựng để trở thành một trong những công ty khoan hợp đồng và dịch vụ giếng hàng đầu ở Canada và Mỹ. Hôm nay, chúng tôi công bố sự kết hợp chiến lược với Precision có quy mô và phạm vi cho phép mở rộng cơ hội cho nhân viên của chúng tôi, nâng cao dịch vụ cho khách hàng và sự tham gia của cổ đông CWC trong một trong những công ty đổi mới hàng đầu trong ngành của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn đưa các đội của chúng tôi đến với nhau và hiện thực hóa tiềm năng đầy đủ của sự kết hợp chiến lược này.”

Hội đồng quản trị của CWC đã thông qua nhất trí Giao dịch và khuyến nghị các cổ đông CWC bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết đặc biệt phê duyệt Giao dịch.

Thỏa thuận hỗ trợ

Các giám đốc và cán bộ của CWC sở hữu cổ phiếu CWC, cùng với các cổ đông lớn nhất của CWC, BBU Alta Investments L.P. và Brookfield BBP (Canada) L.P. (gọi chung là “Brookfield Business Partners”) và Canada Pension Plan Investment Board Private Holdings Inc., một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Canada Pension Plan Investment Board (“CPP Đầu tư”), đã ký kết các thỏa thuận hỗ trợ với Precision theo đó các giám đốc và cán bộ đó, Brookfield Business Partners và CPP Đầu tư đồng ý bỏ phiếu tất cả cổ phiếu phổ thông CWC mà họ sở hữu hoặc kiểm soát ủng hộ giao dịch. Các thỏa thuận hỗ trợ sẽ có sẵn trên hồ sơ SEDAR+ của CWC tại www.sedarplus.ca.

Hiện tại Brookfield Business Partners sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 289,3 triệu cổ phiếu phổ thông CWC, chiếm khoảng 56,0% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của CWC, CPP Đầu tư hiện sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 85,5 triệu cổ phiếu phổ thông CWC, chiếm khoảng 16,6% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của CWC và các giám đốc và cán bộ của CWC nắm giữ tổng cộng khoảng 41,8 triệu cổ phiếu CWC, chiếm khoảng 8,1% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của CWC. Khoảng 416,6 triệu cổ phiếu phổ thông CWC chịu sự ràng buộc của các thỏa thuận hỗ trợ này chiếm tổng cộng khoảng 80,7% tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của CWC.

Brookfield Business Partners sẽ nộp báo cáo cảnh báo sớm phù hợp với luật chứng khoán áp dụng sẽ có sẵn trên hồ sơ SEDAR+ của CWC tại www.sedarplus.ca hoặc có thể được nhận trực tiếp từ Brookfield Business Partners bằng cách liên hệ với ông Alan Fleming theo số 1-416-645-2736. Văn phòng chính của Brookfield Business Partners tọa lạc tại Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5J 2T3.

Điều khoản Giao dịch

Theo các điều khoản của Thỏa thuận, Giao dịch sẽ được thực hiện thông qua một kế hoạch sắp xếp của CWC theo Đạo luật Doanh nghiệp (Alberta).

Các điều khoản của Giao dịch được nêu trong Thỏa thuận, sẽ được nộp và có sẵn trên hồ sơ SEDAR+ của CWC tại www.sedarplus.ca.

Giao dịch sẽ yêu cầu phê duyệt của ít nhất 66 2/3% người nắm giữ cổ phiếu CWC đại diện trực tiếp hoặc thông qua đại diện tại một cuộc họp đặc biệt của người nắm giữ cổ phiếu CWC được triệu tập để xem xét Giao dịch và, nếu cần thiết, đa số phiếu bầu của người nắm giữ cổ phiếu CWC sau khi loại trừ các phiếu bầu của những người mà phiếu bầu của họ không được tính theo Chỉ thị Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt.

Dự kiến Giao dịch sẽ đóng trước cuối năm 2023 và phụ thuộc vào sự chấp thuận của sở giao dịch chứng khoán và Tòa án Vua của Alberta, sự chấp thuận của cơ quan quản lý và việc đáp ứng các điều kiện đóng thông thường khác.

Cố vấn tài chính và pháp lý

CIBC Capital Markets (“CIBC”) đang đóng vai trò cố vấn tài chính cho CWC. CIBC đã cung cấp một ý kiến bằng lời nói cho Hội đồng quản trị của