Dòng tiền tự do mạnh mẽ của Apple có thể tăng giá trị của công ty

Apple Stock

Công ty Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) gần đây đã báo cáo một sự sụt giảm nhẹ trong doanh số cho quý tài chính Q1 của họ, kết thúc vào ngày 30 tháng 9, giảm 0,72%. Mặc dù vậy, lợi nhuận trên cổ phiếu của họ tăng 13%, và công ty duy trì dòng tiền mặt tự do (FCF) và biên lợi nhuận dòng tiền mặt tự do mạnh mẽ.

Đây là phân tích chi tiết các điểm chính:

Trong khi doanh số của Apple giảm nhẹ dưới 1%, từ 90,15 tỷ USD trong quý tài chính Q1 năm 2022 xuống 89,5 tỷ USD trong Q1 năm 2023, doanh số cả năm chỉ giảm 2,8%, từ 394 tỷ USD xuống 383 tỷ USD. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ tăng trưởng đáng kể, tăng 16,3% từ 19,2 tỷ USD trong năm trước lên 22,3 tỷ USD trong quý gần nhất. Phân khúc này hiện chiếm khoảng 24,9% tổng doanh số của Apple, tăng so với 21,2% trong quý tài chính Q1 trước đó.

Phân khúc dịch vụ cũng tạo ra lợi nhuận và dòng tiền mặt đáng kể, có thể tăng tỷ trọng doanh số của nó theo thời gian, đặc biệt nếu doanh số chung dần giảm.

Một yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư theo dõi là dòng tiền mặt tự do của Apple. Trong năm kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, nó đạt khoảng 99,6 tỷ USD, giảm 10,6% so với 12 tháng trước đó là 111,4 tỷ USD. Tuy nhiên, trong quý gần nhất, FCF là 19,4 tỷ USD, chỉ giảm 6,7% so với năm trước là 20,8 tỷ USD, cho thấy sự cải thiện so với mức giảm 10,6% theo năm.

Điều này có nghĩa là dòng tiền mặt tự do của Apple có thể tăng trong dài hạn với tỷ trọng cao hơn của dịch vụ trong cơ cấu doanh thu. Ví dụ, các nhà phân tích dự đoán doanh số năm tài chính này sẽ đạt khoảng 396 tỷ USD và vào tháng 9 năm 2025 có thể tăng lên 420 tỷ USD. Giả định biên lợi nhuận dòng tiền mặt tự do cao hơn là 28%, điều này cho thấy dòng tiền mặt tự do có thể tăng lên 117,6 tỷ USD, tăng 17,6% so với con số dòng tiền mặt tự do 12 tháng gần nhất. Sự cải thiện như vậy có thể dẫn đến mục tiêu giá cao hơn cho AAPL.

Ước tính giá trị cổ phiếu Apple dựa trên FCF

Sử dụng mức sinh lợi FCF 3,5%, giá trị thị trường của cổ phiếu AAPL có thể được định giá là 3,36 nghìn tỷ USD, so với vốn hóa thị trường hiện tại là 2,75 nghìn tỷ USD. Điều này cho thấy tiềm năng tăng trưởng vốn hóa thị trường 22,1% trong vòng một năm tới, dẫn đến mục tiêu giá 215,69 USD, từ mức giá hiện tại là 176,65 USD.

Một cách khác để phân tích là xem xét FCF hiện tại của Apple, ở mức 100 tỷ USD, chiếm 3,6% vốn hóa thị trường 2,75 nghìn tỷ USD của họ. Điều này tương đương với tỷ lệ 27,5 lần trên FCF 12 tháng gần nhất. Nếu sinh lợi FCF hơi giảm xuống 3,5%, tương ứng với tỷ lệ 28,57, vốn hóa thị trường sẽ tăng lên 3,36 nghìn tỷ USD.

Phân tích này không tính đến các giao dịch mua lại cổ phiếu quy mô lớn của Apple bằng dòng tiền mặt tự do của họ, sẽ tiếp tục nâng cao giá trị trên mỗi cổ phiếu.

Tóm lại, mặc dù Apple phải đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là doanh số giảm, nhưng dòng tiền mặt tự do mạnh mẽ của họ dự kiến sẽ tiếp tục tăng, có thể đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn. Một cách để tận dụng tình huống này là tạo ra thu nhập bổ sung thông qua bán các lựa chọn put ngắn hạn OTM với thời hạn đáo hạn gần.