Match Group Vượt Qua Dự Báo Lợi Nhuận Quý 3 Khi Doanh Thu Tăng So Với Cùng Kỳ Năm Trước

Match Group Stock

Match Group (NASDAQ: MTCH) vừa công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2023, với lợi nhuận 57 xu mỗi cổ phiếu, hơi vượt qua mức 58 xu của cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của công ty vượt ước tính của Zacks Consensus Estimate 7,55%. Doanh thu quý đạt 881,6 triệu USD, tăng 9% so với năm trước và hẹp hơn ước tính của Zacks Consensus Estimate 0,1%.

Nhìn sâu hơn vào quý

Trong quý 3, tổng số người trả phí giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 15,7 triệu người, chỉ thiếu 0,15% so với ước tính của Zacks Consensus Estimate. Khu vực Châu Mỹ và Châu Âu đều ghi nhận sự sụt giảm về số lượng người trả phí, lần lượt là 9% và 2%, trong khi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu trên đầu người trả phí (RPP) tăng trưởng khỏe 15% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 18,39 USD, vượt ước tính của Zacks Consensus Estimate 0,23%. Theo khu vực, RPP tăng 21% ở Châu Mỹ, tăng 19% ở Châu Âu và giảm 4% ở khu vực APAC theo phương diện so sánh năm đối năm.

Doanh thu trực tiếp từ khu vực Châu Mỹ đạt 455,2 triệu USD, tăng 10%. Châu Âu cũng ghi nhận mức tăng trưởng 17%, đạt 252 triệu USD, trong khi APAC giảm 4% xuống 159,6 triệu USD.

Doanh thu trực tiếp từ Tinder tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 509 triệu USD và vượt ước tính của Zacks Consensus Estimate 0,54%. RPP của Tinder cũng tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái lên 16,28 USD, nhờ việc tối ưu hóa giá cả và các gói đăng ký hàng tuần mới. Số lượng người trả phí giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 10,4 triệu do điều chỉnh giá ở Mỹ, làm giảm tỷ lệ chuyển đổi. Tuy nhiên, doanh thu từ đăng ký dịch vụ của Tinder tăng nhanh trong suốt quý.

Mặt khác, Hinge ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 107 triệu USD. Số lượng người trả phí tăng 33% lên 1,3 triệu người, và RPP tăng lên gần 27 USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng của Hinge mở rộng sang các thị trường nói tiếng Anh và các thị trường mở rộng ở châu Âu, dẫn đến mức tăng gần 44% về tổng lượt tải xuống trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu trực tiếp của Match Group Châu Á giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 77 triệu USD, trong khi doanh thu từ Azar tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, bù đắp một phần sự suy yếu đang diễn ra ở Pairs và Hakuna. Doanh thu từ các dịch vụ vĩnh viễn và mới nổi giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 174,3 triệu USD.

Chi tiết hoạt động

Tổng chi phí và chi phí hoạt động, chiếm 72% doanh thu, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 638 triệu USD trong quý 3. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh đạt 333,1 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, với biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh là 38%, mở rộng 270 điểm cơ bản.

Bảng cân đối kế toán

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Match Group nắm giữ tiền mặt và tiền mặt tương đương là 713 triệu USD, so với 741 triệu USD vào ngày 30 tháng 6 năm 2023. Nợ dài hạn vẫn không thay đổi theo chiều dọc ở mức 3,9 tỷ USD. Trong quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, công ty đã mua lại 6,7 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 300 triệu USD, với 667 triệu USD trị giá cổ phiếu Match Group còn dư để mua lại theo chương trình mua lại cổ phiếu đã công bố trước đó vào ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Dự báo

Đối với quý 4 năm 2023, Match Group dự báo doanh thu nằm trong khoảng từ 855 triệu USD đến 865 triệu USD. Hướng dẫn này đã tính đến các thách thức tiềm tàng từ tác động bất lợi của tỷ giá và điều kiện kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến ngành quảng cáo của MTCH. Doanh thu từ Tinder dự kiến tăng 11%, nhờ tốc độ tăng trưởng RPP mạnh hơn theo năm, bù đắp sự sụt giảm lớn hơn về số lượng người trả phí. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh dự kiến nằm trong khoảng 305-310 triệu USD cho quý 4, cho thấy mức tăng khoảng 7-9% theo năm, với biên lợi nhuận hoạt động dự kiến là 36% ở giữa khoảng dự báo.