Nova Vision Acquisition Corp. thông báo đóng góp bổ sung vào tài khoản tín thác để gia hạn thời hạn hoàn tất sáp nhập kinh doanh đến ngày 10 tháng 7 năm 2024

(SeaPRwire) –   Singapore, ngày 10 tháng 6 năm 2024 — Nova Vision Acquisition Corp. (NASDAQ: NOVV, “Công ty”), một công ty mua lại mục đích đặc biệt, hôm nay thông báo rằng Nova Pulsar Holdings Limited, nhà tài trợ chào bán công khai lần đầu của Công ty (“Nhà tài trợ”), đã đặt vào tài khoản ủy thác của Công ty (the “Tài khoản ủy thác”) tổng cộng 69.763,37 đô la (tương đương khoảng 0,045 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông được phát hành tại chào bán công khai lần đầu của Công ty mà chưa được chuộc lại), nhằm mục đích gia hạn thời gian Công ty hoàn thành việc kết hợp kinh doanh thêm một (1) tháng, từ ngày 10 tháng 6 năm 2024 đến ngày 10 tháng 7 năm 2024. Công ty đã phát hành một trái phiếu chuyển đổi cho Nhà tài trợ với số tiền gốc bằng với số tiền đã đặt cọc. Trái phiếu chuyển đổi này không mang lãi và có thể chuyển đổi thành đơn vị của Công ty (mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông, một chứng quyền mua một nửa cổ phiếu phổ thông và một quyền nhận một phần mười cổ phiếu phổ thông khi kết thúc việc kết hợp kinh doanh ban đầu của Công ty) với giá 10,00 đô la cho mỗi đơn vị tại thời điểm kết thúc việc kết hợp kinh doanh của Công ty. Mục đích của việc gia hạn là để cung cấp thời gian cho Công ty hoàn thành việc kết hợp kinh doanh.

Giới thiệu về Nova Vision Acquisition Corp.

Nova Vision Acquisition Corp. là một công ty kiểm tra trống được thành lập với mục đích thực hiện việc sáp nhập, trao đổi cổ phiếu, mua lại tài sản, mua lại cổ phiếu, tái cấu trúc hoặc kết hợp kinh doanh tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nova Vision Acquisition Corp. dự đoán các công ty mục tiêu tập trung vào ngành công nghiệp fintech, proptech, consumertech và quản lý chuỗi cung ứng hoặc các công ty công nghệ phục vụ các ngành này hoặc các ngành khác.

Các tuyên bố hướng về tương lai

Bản thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng về tương lai liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn. Các tuyên bố hướng về tương lai là những tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử. Những tuyên bố hướng về tương lai như vậy, bao gồm việc hoàn thành thành công việc chào bán công khai lần đầu của Công ty, chịu ảnh hưởng bởi các rủi ro và sự không chắc chắn, có thể khiến kết quả thực tế khác với các tuyên bố hướng về tương lai. Công ty rõ ràng từ chối mọi nghĩa vụ hoặc cam kết công khai bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào được đưa ra trong tài liệu này để phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong kỳ vọng của Công ty đối với chúng hoặc bất kỳ thay đổi nào trong các sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh làm cơ sở cho bất kỳ tuyên bố nào.

Liên hệ:
Nova Vision Acquisition Corp.
Quan hệ nhà đầu tư

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.