RTX Corp. Chuyển sang Thị trường Trái phiếu để Trả nợ Chương trình Mua lại Cổ phiếu trị giá 10 Tỷ Đô la Mỹ

RTX Corp Stock

Công ty RTX Corp. (NYSE: RTX), một nhà sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng, đang bước vào thị trường trái phiếu đầu tư có mức độ rủi ro thấp của Mỹ để giúp trả khoản vay ngắn hạn đã chi trả cho chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 10 tỷ đô la của công ty. Công ty dự kiến sẽ phát hành trái phiếu theo nhiều phần, bao gồm một khoản vay cố định lãi suất trong 30 năm. Lợi suất của phần kỳ hạn dài nhất của đợt phát hành dự kiến sẽ cao hơn lãi suất kho bạc 1,875 phần trăm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu của RTX sẽ được sử dụng để trả một phần các khoản vay theo thỏa thuận tín dụng cầu nối. Cả Moody’s Investors Service và S&P Global Ratings đều đã hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm của RTX xuống tiêu cực từ ổn định do gánh nặng nợ cao hơn sau thông báo chương trình mua lại cổ phiếu. RTX đã tích cực giảm số lượng cổ phiếu hơn là giảm đòn bẩy tài chính của mình.

RTX nằm trong số ít nhất 11 nhà phát hành trên thị trường trái phiếu có mức độ rủi ro thấp của Mỹ vào ngày này. Các công ty hàng đầu dự kiến sẽ vay khoảng 40 tỷ đô la trong tuần. Bối cảnh phát hành thuận lợi được hỗ trợ bởi cổ phiếu duy trì đà tăng sau một đợt tăng mạnh tuần trước, và mức chiết khấu rủi ro trung bình của loại trái phiếu có mức độ rủi ro thấp vẫn không đổi ở mức 125 điểm cơ bản. Đợt bán trái phiếu do Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. và Morgan Stanley quản lý.