Visgenx Trình bày Poster tại Liệu pháp Tế bào và Gene: Thúc đẩy Các Liệu pháp Thế hệ Tiếp theo, Hội nghị Bờ Tây

Bài thuyết trình bảng tóm tắt đề cập đến nền tảng của Công ty về bộ gen AAV tổng hợp cho việc chuyển gen

Chương trình Hội nghị do Johnson & Johnson và California Life Sciences Giới thiệu

SAN DIEGO, 11 tháng 9 năm 2023 — Visgenx, Inc., một công ty công nghệ sinh học tập trung vào việc phát triển liệu pháp gen cho các bệnh võng mạc thoái hóa, hôm nay thông báo rằng Công ty đã trình bày một bảng tóm tắt về nền tảng bộ gen AAV tổng hợp của mình tại Hội nghị Liệu pháp Tế bào và Gen: Thúc đẩy Các Liệu pháp Thế hệ Tiếp theo, Tây Duyên hải vào ngày 7 tháng 9th tại Brisbane, California.


Các liệu pháp gen cho các bệnh võng mạc thoái hóa (PRNewsfoto/Visgenx)

“Nền tảng bộ gen tổng hợp của chúng tôi có tiềm năng biểu hiện gen bền vững mà không giới hạn tải trọng….”

“Chúng tôi rất vui mừng khi được lựa chọn để trình bày về nền tảng bộ gen AAV tổng hợp của mình cùng với các công nghệ đổi mới khác,” ông Christopher Chavez, Tiến sĩ, Phó Chủ tịch Nghiên cứu & Phát triển tại Visgenx cho biết. “Nền tảng bộ gen tổng hợp của chúng tôi có tiềm năng biểu hiện gen bền vững mà không giới hạn tải trọng và với độc tính miễn dịch hạn chế. Chúng tôi tin rằng điều này hứa hẹn rất lớn trong lĩnh vực chuyển gen phi virus rộng lớn để giải quyết các mối quan tâm về miễn dịch, kích thước tải trọng lớn, v.v., đồng thời cũng có tiện ích trong chỉnh sửa gen và điều chỉnh gen.”

Bảng tóm tắt có thể được tìm thấy trên trang web của Công ty tại www.visgenx.com dưới trang “Tin tức”.

GIỚI THIỆU VỀ VISGENX, INC.
Visgenx, Inc. là một công ty công nghệ sinh học tập trung vào phát triển các liệu pháp dựa trên gen cho các bệnh võng mạc thoái hóa. Sản phẩm ban đầu của Visgenx là VGX-0111, ứng cử viên liệu pháp gen đang được phát triển để điều trị thoái hóa điểm vàng khô liên quan đến tuổi tác (AMD). Gần 200 triệu người trên thế giới mắc phải AMD khô; đây là một nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa. VGX-0111 dựa trên gen ELOVL2, cần thiết cho quá trình sinh tổng hợp lipid cần thiết cho chức năng và sự sống còn của các tế bào võng mạc. Biểu hiện ELVOL2 giảm khi tuổi tác tăng có thể là một bệnh lý nền của AMD khô. VGX-0111 nhằm mục đích khôi phục mức biểu hiện ELOVL2 bình thường, do đó làm chậm hoặc ngăn chặn sự mất thị lực do AMD khô gây ra. Để biết thêm thông tin về Visgenx, truy cập www.visgenx.com.

Tuyên bố Hướng tới Tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến Visgenx, Inc., theo điều khoản miễn trừ trách nhiệm an toàn theo Mục 21E của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995, có thể chịu các rủi ro và bất định có thể dẫn đến kết quả khác biệt đáng kể so với những dự báo. Các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến tiềm năng của VGX-0111 như một liệu pháp điều trị AMD khô cũng như nền tảng bộ gen tổng hợp của chúng tôi. Các rủi ro và bất định có thể khiến kết quả thực tế của chúng tôi khác biệt đáng kể và bất lợi so với những tuyên bố hướng tới tương lai của chúng tôi bao gồm liệu pháp có thể không hiệu quả trong việc điều trị AMD khô. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào các tuyên bố hướng tới tương lai này, chỉ nói đến ngày của thông cáo báo chí này và chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong thông cáo báo chí này ngoại trừ theo yêu cầu của luật pháp.

© 2023 Visgenx, Inc. Bảo lưu mọi quyền.

Liên hệ: William Pedranti
(949) 413-2672

NGUỒN Visgenx