Yangarra Công bố kết quả tài chính và hoạt động quý 3 năm 2023

Oil and Gas 56 Megapixl Andrcgs 2 Yangarra Announces 2023 Third Quarter Financial and Operating Results

CALGARY, AB, Nov. 8, 2023 /CNW/ – Yangarra Resources Ltd. (“Yangarra” or the “Company“) (TSX: YGR) thông báo kết quả tài chính và hoạt động kinh doanh quý ba và chín tháng kết thúc vào ngày September 30, 2023.

Cập nhật hoạt động

Yangarra đã tăng lợi nhuận từ hoạt động (1) 29% so với quý trước, trong khi vẫn duy trì sản lượng, bất chấp số lượng lớn các dự án bảo dưỡng kéo dài của bên thứ ba. Chín giếng được đưa vào sản xuất cuối quý III hiện đang thu hồi chất lỏng sau khai thác.

Chi phí khoan tiếp tục cải thiện với việc giảm 15-30% thời gian từ khi bắt đầu khoan đến khi kết thúc, so với những năm trước, điều này đã giảm thiểu phần lớn chi phí tăng lên trong 18 tháng qua.

Kỹ thuật hoàn thành giếng cũng đang tiến hóa, và Công ty đang đánh giá kỹ thuật nút thông minh trên sáu giếng và ba hoàn thành theo phương pháp Perf & Plug để so sánh với kỹ thuật hoàn thành ống kích hoạt bằng cuộn dây thông thường.

Sau khi kết thúc quý III, một thương vụ mua lại nhỏ đã đóng cửa với 75 boe/ngày sản lượng và 3 (1,25 phần trăm) phần đất có giá trị hợp lý.

Những điểm nổi bật quý III

 • Lợi nhuận từ hoạt động(1)$29.0 triệu ($0.29 mỗi cổ phiếu – pha loãng), giảm 36% so với cùng kỳ năm 2022
 • Doanh thu từ dầu khí đạt $45.4 triệu, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022
 • EBITDA điều chỉnh(1) đạt $31.6 triệu ($0.32 mỗi cổ phiếu – pha loãng)
 • Lợi nhuận ròng đạt $11.5 triệu ($0.11 mỗi cổ phiếu – pha loãng, $15.2 triệu trước thuế), giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022
 • Sản lượng trung bình đạt 12.109 boe/ngày (39% dầu khí lỏng) trong quý, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2022
 • Chi phí hoạt động là $8.21/boe (bao gồm $1.68/boe chi phí vận chuyển)
 • Biên lợi nhuận hoạt động trường(1) đạt $29.79/boe
 • Biên lợi nhuận hoạt động(1), bao gồm tác động của hợp đồng hàng hóa, đạt $29.86/boe
 • Biên lợi nhuận hoạt động(1) là 73% và biên lợi nhuận từ hoạt động(1) là 64%
 • Chi phí quản lý đạt $1.10/boe
 • Thuế suất đạt 7% doanh thu dầu khí
 • Tổng chi phí tiền mặt là $14.79/boe
 • Chi phí đầu tư vốn đạt $25.3 triệu
 • Nợ ròng điều chỉnh(1) đạt $116.9 triệu
 • Tỷ lệ nợ ròng điều chỉnh trên doanh thu hoạt động từ hoạt động quý III hàng năm là 1,0: 1
 • Đã thanh toán $3.0 triệu nợ ròng điều chỉnh trong quý III
 • Vốn chủ sở hữu đạt $299.3 triệu
 • Nghĩa vụ khắc phục môi trường đạt $15.2 triệu (giảm giá)

Chú thích

(1) Xem các Tiêu chuẩn Tài chính không theo IFRS

Tóm tắt tài chính

2023

2022

Chín tháng kết thúc

Quý III

Quý II

Quý III

2023

2022

Báo cáo kết quả kinh doanh và thu nhập toàn diện

Doanh thu từ dầu khí và tự nhiên

$ 45.414

$ 38.396

$ 62.791

$ 132.865

$ 182.764