Cách TIME và Statista xác định các công ty luật hàng đầu của Mỹ năm 2024

Năm nay, TIME đã ra mắt danh sách đầu tiên về “Các công ty luật hàng đầu nước Mỹ 2024”, hợp tác với Statista, một nhà cung cấp dữ liệu thị trường và người tiêu dùng hàng đầu quốc tế. Kết quả của cuộc khảo sát này: 150 công ty luật được giới thiệu nhiều nhất ở nước Mỹ. Đây là cách các đơn vị chiến thắng được lựa chọn.

Phương pháp luận

Danh sách “Các công ty luật hàng đầu nước Mỹ 2024” dựa trên các khuyến nghị của luật sư (khảo sát ngang hàng) và khách hàng (ví dụ: luật sư trong bộ phận pháp lý của công ty).

Khoảng 150.000 luật sư trên khắp nước Mỹ được mời tham gia cuộc khảo sát. Mẫu được thu thập thông qua nghiên cứu do Statista thực hiện trên các trang web công ty, trong các ấn phẩm và trên các mạng kết nối nghề nghiệp như LinkedIn. Lời mời được gửi qua email với liên kết có thể sử dụng một lần. Ngoài ra, luật sư và khách hàng có thể tham gia khảo sát qua một liên kết công khai. Trong trường hợp này, người tham gia phải cung cấp địa chỉ email công ty cá nhân trước khi trả lời của họ được đưa vào đánh giá. Liên kết được thông báo và cung cấp trực tuyến bởi TIME.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Statista ghi lại các khuyến nghị được đưa ra cho các công ty luật. Tự khuyến nghị (khuyến nghị cho chính công ty mình) bị cấm và những khuyến nghị này không được tính vào đánh giá. Hơn nữa, Statista sử dụng các khuyến nghị từ các cuộc khảo sát quốc tế của riêng mình cũng như các dữ liệu công ty bổ sung (ví dụ: doanh thu, số nhân viên) được cung cấp bởi chính các công ty (thông tin tự nguyện trong một cuộc khảo sát theo dõi riêng biệt, thông tin cung cấp bởi công ty trên các trang web của họ) hoặc từ nguồn công khai (ví dụ: bản tin báo chí, danh bạ công cộng, v.v.). Trong trường hợp không có dữ liệu công ty nào có sẵn, một ước tính đã được thực hiện.

Người tham gia cũng được yêu cầu trả lời các câu hỏi biên tập tùy chọn chuyên sâu về các diễn biến trong thế giới pháp lý của Mỹ.

Để được đưa vào danh sách cuối cùng, công ty luật phải có số lượng khuyến nghị tối thiểu. Các khuyến nghị bắt nguồn một phần từ cuộc khảo sát của dự án này, một phần từ các cuộc khảo sát luật sư khác của Statista và được quyềi và bao gồm theo tỷ lệ nhất định. Ngoài ra, công ty luật phải có doanh thu toàn cầu tối thiểu là 200 triệu USD và ít nhất 100 nhân viên tại Mỹ. Nếu tổng số nhân viên ít hơn 100 người, điều đủ là nếu ít nhất 50% nhân viên đặt tại Mỹ.

Xem danh sách đầy đủ tại đây.