Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Công an TP Hải Phòng và Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng phối hợp xử lý sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 15-05D thuộc Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới 15-05D, địa chỉ số 1, đường Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-05D bị đề nghị điều tra.

Theo nguồn tin, qua kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm 15-05D, Cục Đăng kiểm nhận thấy đơn vị có dấu hiệu can thiệp, sửa chữa kết quả kiểm tra phanh làm thay đổi kết quả từ không đạt thành đạt để cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Cục Đăng kiểm đề nghị Công an TP Hải Phòng xem xét điều tra các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong hoạt động kiểm định tại đơn vị 15-05D, làm rõ việc sử dụng phần mềm ngoài quy định để can thiệp, sửa đổi thông số kiểm tra từ thiết bị trên cơ sở dữ liệu kiểm định; Sử dụng phần mềm để xử lý các trường hợp trùng kết quả kiểm tra do đơn vị đã tự ý can thiệp, sửa chữa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan kiểm tra.

Cục Đăng kiểm đã gửi kèm văn bản các tài liệu để phục vụ công tác điều tra như Biên bản bản kiểm tra số 01-2023/BBKT-VAR, danh sách các phương tiện trùng số liệu, bản phân tích đánh giá của Cục Đăng kiểm về việc trùng số liệu.

Cục Đăng kiểm phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 15-05D

Cục Đăng kiểm cũng đề nghị Công an TP Hải Phòng gửi kết quả điều tra của Trung tâm đăng kiểm 15-05D về Cục để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm yêu cầu Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới 15-05D cung cấp số liệu số lượng việc cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các phương tiện tính từ ngày chính thức đi vào hoạt động đến hết ngày 28-2.


Trọng Đức