Kế hoạch xóa nợ sinh viên mới nhất của Biden có thể sẽ không hoạt động, các chuyên gia nói

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết về một vụ án quan trọng về LGBTQ và bác bỏ kế hoạch xóa nợ sinh viên của Biden

Mặc dù Bộ Giáo dục đang tiến hành cố gắng thực hiện miễn nợ sinh viên, các chuyên gia pháp lý dự đoán rằng Tổng thống Biden sẽ khó có thể thực hiện được lời hứa trong chiến dịch tranh cử này.

Các học giả pháp lý và giáo sư đã nói chuyện với TIME cho rằng, mặc dù họ đồng ý rằng Bộ Giáo dục có thể có quyền cấp giảm nợ theo Đạo luật Giáo dục Đại học (HEA) năm 1965, chương trình này không có cơ sở vững chắc trước một tòa án bảo thủ.

“Quan điểm của Tòa án Tối cao là trừ khi Quốc hội rõ ràng và kỹ lưỡng với mức độ chi tiết về phạm vi quyền hạn, nó sẽ nhìn rất không thuận lợi đối với những quyền hạn rộng lớn, không xác định rõ ràng như vậy,” theo lời Luke Herrine, Phó Giáo sư Luật tại Đại học Alabama.

Vào tháng Sáu, Tòa án Tối cao đã bác bỏ một chương trình giảm nợ sẽ xóa khoản nợ sinh viên lên đến 20.000 USD cho một số người vay. Bộ Giáo dục đã tìm cách biện minh cho kế hoạch đó dựa trên Đạo luật Cơ hội Giảm nợ Sinh viên trong Tình huống Khẩn cấp (HEROES) năm 2003, nhưng các thẩm phán bảo thủ cho rằng Bộ không có quyền hạn để làm như vậy.

Bây giờ, Bộ Giáo dục đã chuyển hướng sang việc ban hành các quy định mới trong HEA để làm rõ cách Bộ trưởng Giáo dục có thể miễn trừ nợ sinh viên. Các nhà đàm phán quyết định về các quy tắc mới đã họp vào tháng Mười, với hai cuộc họp nữa được lên kế hoạch vào tháng Mười Một và tháng Mười Hai.

Đây là những gì các chuyên gia pháp lý nói về tương lai của việc miễn nợ sinh viên.

Kế hoạch mới của chính quyền Biden về giảm nợ sinh viên là gì?

Chính quyền Biden hiện đang tìm cách giảm nợ sinh viên thông qua HEA. Đạo luật này kiểm soát cơ chế tài trợ giáo dục liên bang như vay sinh viên. Nó cũng cho phép Bộ trưởng Giáo dục “hủy bỏ hoặc giảm” khoản vay đối với một số nhóm người nhất định, chẳng hạn như công chức công cộng hoặc những người bị “tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn”, theo ý kiến ​​trong vụ án “Biden v. Nebraska”, đã bác bỏ một kế hoạch giảm nợ sinh viên trước đó.

Thêm từ TIME

Chính quyền Biden đang trong quá trình sửa đổi các quy định trong HEA thông qua quy trình đàm phán quy tắc được thỏa thuận. Jed Shugerman, giáo sư tại Trường Luật của Đại học Boston, cho biết các chính quyền trước đây đã “giải thích hẹp” đạo luật HEA, nghĩa là họ hạn chế cách Bộ Giáo dục có thể sử dụng quy định này để miễn trừ khoản vay. Các thay đổi đề xuất sẽ định nghĩa lại ai đủ điều kiện được giảm nợ và số tiền sẽ được miễn. Thủ tục này sẽ mất ít nhất vài tháng nữa, khi đại diện từ các trường đại học và tổ chức khác nhau họp để thảo luận về hướng đi tốt nhất trước khi được hoàn thiện.

Các thông số cụ thể của kế hoạch giảm nợ sinh viên mới của Biden vẫn chưa được thiết lập. Hiện tại, Bộ Giáo dục chỉ tiết lộ rằng họ hy vọng giúp đỡ những người vay nợ cao hơn khoản vay ban đầu, đã trả nợ trong hơn 25 năm, vay sinh viên mang lại mức độ nợ “không hợp lý” cao, hoặc đủ điều kiện cho các chương trình thanh toán nhưng chưa tham gia.

Cary Coglianese, giáo sư tại Trường Luật Đại học Pennsylvania Carey, cho rằng người vay nợ không nên mong đợi sự giảm nợ sẽ rộng lớn như các nỗ lực trước đây. “Đây là một sáng kiến ​​hạn chế hơn,” Coglianese nói. Ông cũng dự đoán rằng các quy định HEA mới cho phép miễn trừ nợ có thể được hoàn thành vào mùa xuân tới, mặc dù thời gian biểu phụ thuộc vào tốc độ mà các nhà đàm phán đạt được sự đồng thuận.

Khả năng bị kiện tụng

Theo quy trình đàm phán quy tắc, các nhà đàm phán đại diện cho các bên liên quan sẽ họp lại để thảo luận về các thay đổi quy định. Coglianese cho biết khi cơ quan sử dụng quy trình đàm phán quy tắc để ban hành chính sách, hy vọng rằng cơ quan có thể ngăn chặn việc kiện tụng phản đối quy định bởi vì các bên liên quan đã tới họp để đạt được thỏa thuận về quy tắc. Nhưng ông làm rõ rằng, quá trình đàm phán cũng đặt ra những vấn đề khác.

“Ngay cả khi [các nhà đàm phán] đạt được sự đồng thuận về quy tắc đề xuất, cơ quan vẫn phải đưa ra lấy ý kiến công chúng. Và khi trả lời ý kiến công chúng, cơ quan có thể thay đổi quy tắc đề xuất so với những gì các nhà đàm phán nghĩ rằng họ đã thỏa thuận, và điều đó có thể tạo ra mâu thuẫn mới không cần thiết,” Coglianese nói. “Có rất ít khả năng rằng điều này sẽ không kết thúc trước tòa án.”

Các chuyên gia vẫn chia rẽ về việc liệu giảm nợ sinh viên có khả thi hay không. Khi được TIME hỏi, các giáo sư luật – ngay cả những người tin rằng Bộ Giáo dục có quyền hạn sử dụng phương pháp này để miễn trừ nợ – đều nói rằng kế hoạch giảm nợ sinh viên của chính quyền Biden sẽ bị kiện tụng trước tòa án.

Rất nhiều phụ thuộc vào thời điểm áp dụng giảm nợ. Một kế hoạch giảm nợ sinh viên mới có thể không được ban hành cho đến năm sau, đúng vào năm bầu cử. Giả sử rằng kế hoạch giảm nợ sinh viên của Biden sẽ ngay lập tức bị kiện sau khi công bố, vụ án sẽ không được giải quyết cho đến sau cuộc bầu cử. Điều đó có nghĩa bất kỳ triển vọng giảm nợ sinh viên nào cũng sẽ bị mất nếu chính quyền Cộng hòa chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Đồng thời, ngay cả khi chính quyền hiện tại tiếp tục nắm quyền, Shugerman cho rằng vụ việc có