BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ theo Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Công văn số 860/BHXH-BT của BHXH Việt Nam, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do dịch Covid-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng, DN vẫn phải đóng vào quỹ BHYT, quỹ ốm đau – thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp và quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tỉ lệ 10% quỹ tiền lương. Như vậy, việc tạm dừng đóng BHXH chỉ áp dụng với 2 quỹ tử tuất và hưu trí, DN vẫn phải đóng bảo hiểm thất nghiệp bình thường nên không ảnh hưởng đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.