Cụ thể, KSN cho biết số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2022 là 41.989.163 vụ, so với 63.482.728 vụ vào năm 2021 – giảm 33,8%. Việt Nam đứng thứ 49 trên toàn thế giới về số lượng cuộc tấn công trực tuyến năm 2022.

Còn số vụ tấn công ngoại tuyến phát tán qua USB, CD, DVD và các phương thức khác cũng giảm 25,39% so với năm 2021 và giảm tới 54,74% so với năm 2020, với tổng số 121.542.272 mối đe dọa. 

Việt Nam đứng vị trí thứ 31 trên thế giới về các mối đe dọa ngoại tuyến năm 2022.

Số vụ tấn công mạng tại Việt Nam giảm rõ rệt trong năm 2022. Ảnh minh họa: Kaspersky

Số liệu mới nhất của KSN cho thấy tình hình an ninh mạng tại Việt Nam có những chuyển biến tích cực, đặc biệt trong giai đoạn phục hồi sau dịch COVID-19.

Kết quả trên nhờ Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm qua đã chủ trì phát động chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng. Chiến dịch này có sự tham gia của đông đảo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ngoài ra, Bộ cũng đã xây dựng và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 5 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thông tin mạng. Điều này thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, tổ chức nhà nước trong việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia.

Cũng theo báo cáo của KSN, Lào là quốc gia có số lượng các mối đe dọa từ internet (trực tuyến) thấp nhất khu vực Đông Nam Á với 3.206.428 vụ.

Trong khi đó, với tổng số 2.377.147 cuộc tấn công đã được Kaspersky phát hiện và ngăn chặn, Singapore là quốc gia ít bị tấn công nhất bởi các phương thức ngoại tuyến tại Đông Nam Á.


Bằng Hưng