Thông tin trên do chuyên trang The Verge dẫn chính sách mới nhất mà Google vừa cập nhật.

“Nếu các tài khoản Gmail không được sử dụng hoặc không đăng nhập trong khoảng thời gian từ 2 năm trở lên thì chúng tôi sẽ xóa bỏ. Chính sách mới dự kiến sẽ được áp dụng từ tháng 12- 2023” – Google thông báo.

Các tài khoản không hoạt động sẽ bị xóa theo từng giai đoạn, bắt đầu từ những địa chỉ được tạo nhưng chưa bao giờ sử dụng. “Chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch này một cách cẩn trọng trong thời gian dài” – Google lưu ý.

  • Tin tặc lừa quảng cáo trên Google, 3.000 người sập bẫy

Google còn nhấn mạnh khi quy định có hiệu lực, ngoài việc không thể truy cập được địa chỉ email, các dữ liệu khác như Drive, Lịch, tài liệu trong bộ ứng dụng Workspace và ảnh sao lưu trên Google Photos cũng sẽ bị xóa.

“Trước khi thực hiện việc xóa tài khoản, chúng tôi sẽ liên tục gửi thông báo từ nhiều tháng đến địa chỉ email chính và email khôi phục nếu có” – thông tin từ Google cho biết.

Google sẽ xóa các tài khoản Gmail cá nhân không hoạt động từ 2 năm liên tục. Ảnh: The Verge

Chính sách mới của Google trước mắt sẽ chỉ áp dụng đối với tài khoản được tạo miễn phí bởi người dùng cá nhân, không áp dụng đối với các địa chỉ do trường học hoặc doanh nghiệp quản lý.

Google hiện cũng chưa có kế hoạch xóa kênh YouTube liên kết với tài khoản Gmail vi phạm chính sách trên. “Nguyên nhân bởi một số kênh hoặc video có thể mang tính lịch sử, dùng để tham khảo hoặc lưu trữ lâu dài” – Google giải thích.


Bằng Hưng