A.M. Best, S&P Global Ratings Mỗi Công ty Đều Khẳng định Hiệu suất Mạnh mẽ của OneAmerica

Xếp hạng phản ánh cam kết của công ty với tư cách là người ứng cứu tài chính đầu tiên

INDIANAPOLIS, 5 tháng 9 năm 2023 – Hôm nay, OneAmerica® đã công bố rằng A.M. Best và S&P Global Ratings đã tách biệt công nhận American United Life Insurance Company® (AUL) và công ty liên kết The State Life Insurance Company® (State Life), cả hai đều là các công ty của OneAmerica, về sức mạnh tài chính của họ.


(PRNewsfoto/OneAmerica)

A.M. Best khẳng định xếp hạng A+ (Xuất sắc), đây là xếp hạng cao thứ hai trong 15 hạng mục xếp hạng do cơ quan độc lập đánh giá về sức mạnh tài chính và hiệu suất của các công ty OneAmerica và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại của họ.

S&P Global Ratings (trước đây là Standard and Poor’s) khẳng định xếp hạng AA-, xếp hạng cao thứ tư trong số 22 xếp hạng có thể có, cho các công ty bảo hiểm nhân thọ OneAmerica, AUL và State Life.

“Trong số nhiều khoản đầu tư vào con người và quy trình của chúng tôi, chúng tôi chỉ có một mục tiêu: phục vụ khách hàng của chúng tôi tốt hơn. Mọi thứ chúng tôi làm tại OneAmerica đều tập trung vào việc tạo ra sự an toàn tài chính cho các thành viên và người được bảo hiểm của chúng tôi,” ông Scott Davison, chủ tịch, tổng giám đốc điều hành và CEO của OneAmerica cho biết. “Cấu trúc tương hỗ của chúng tôi đảm bảo nguồn lực của chúng tôi vẫn nằm trong công ty trong khi bảo vệ khách hàng của chúng tôi và cung cấp thêm các sản phẩm và dịch vụ.”

“Dù chúng tôi rất tự hào về các kết quả xếp hạng này, thước đo quan trọng nhất về thành công của chúng tôi trong năm 2022 là 6 tỷ đô la chúng tôi đã trả cho khách hàng. Con số đó đại diện cho hàng ngàn lần chúng tôi ở đó khi họ cần chúng tôi nhất và cung cấp sự đảm bảo rằng chúng tôi có thể thực hiện các cam kết của mình và duy trì sứ mệnh của mình là cung cấp các sản phẩm tuyệt vời, dịch vụ xuất sắc và mối quan hệ mà khách hàng có thể phụ thuộc trong suốt cuộc đời,” ông Davison nói thêm.

Các công ty bảo hiểm của OneAmerica nằm trong số 8% các công ty bảo hiểm nhân thọ của Mỹ có xếp hạng A.M. Best là A+ (Xuất sắc) hoặc cao hơn và xếp hạng S&P là AA- hoặc cao hơn.1

Best Review® cũng báo cáo rằng năm 2023 đánh dấu năm thứ 73 liên tiếp AUL nhận được xếp hạng “A” hoặc cao hơn, đưa nó vào số 35 nhóm bảo hiểm nhân thọ/sức khỏe liên tiếp có xếp hạng cao.2

A.M. Best xác định các xếp hạng của mình thông qua Phương pháp Xếp hạng Tín dụng của A.M. Best, cung cấp một giải thích toàn diện về quy trình xếp hạng của A.M. Best và chứa các tiêu chí xếp hạng được sử dụng trong quy trình xếp hạng.

OneAmerica là tên tiếp thị cho các công ty của OneAmerica. Các sản phẩm do AUL và State Life phát hành và bảo hiểm.

1 Được OneAmerica tính toán dựa trên dữ liệu do S&P Global Market Intelligence cung cấp, dữ liệu được liên kết, 31/8/23
2
Vượt qua Thử thách Thời gian, Best’s Review tháng 7 năm 2023

Về OneAmerica®

Là nhà cung cấp bảo hiểm và dịch vụ tài chính quốc gia trong 145 năm, các công ty của OneAmerica giúp khách hàng xây dựng và bảo vệ tương lai tài chính của họ. OneAmerica cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tài chính của người được bảo hiểm và khách hàng. Các sản phẩm này bao gồm các sản phẩm kế hoạch hưu trí và dịch vụ ghi chép, bảo hiểm nhân thọ cá nhân, niên kim, các giải pháp chăm sóc dài hạn dựa trên tài sản và các sản phẩm phúc lợi nhân viên. Các sản phẩm do các công ty của OneAmerica phát hành và bảo hiểm và được phân phối thông qua mạng lưới toàn quốc gồm nhân viên, đại lý, môi giới và các nguồn khác cam kết cung cấp giá trị cho khách hàng của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm, dịch vụ và các công ty của OneAmerica, hãy truy cập oneamerica.com/companies.

OneAmerica® là tên tiếp thị cho các công ty của OneAmerica.

Về Công ty A.M. Best

Công ty A.M. Best là tổ chức xếp hạng và cung cấp thông tin bảo hiểm lâu đời và có uy tín nhất thế giới. Để biết thêm thông tin, truy cập www.ambest.com.

Về Xếp hạng

AUL và State Life được A.M. Best xếp hạng A+ vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. AUL và State Life được S&P xếp hạng AA- vào ngày 23 tháng 8 năm 2023. Các xếp hạng này phản ánh đánh giá của cơ quan xếp hạng về sức mạnh tài chính và khả năng thanh toán quyền lợi của các công ty của OneAmerica. Chúng không nhằm phản ánh trải nghiệm đầu tư hoặc sức mạnh tài chính của bất kỳ tài khoản biến động nào, điều này phụ thuộc vào rủi ro thị trường. Vì ngày chỉ được cập nhật khi có thay đổi trong xếp hạng, các ngày trên phản ánh các xếp hạng mới nhất mà chúng tôi nhận được. Xin lưu ý rằng các xếp hạng này có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Liên hệ: Danielle Eagleson, quản lý, Quan hệ công chúng
Danielle.eagleson@oneamerica.com 317-489-8504

NGUỒN OneAmerica