CỔ ĐÔNG LIMINAL BIOSCIENCES THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẮP XẾP VỚI STRUCTURED ALPHA LP

LAVAL, QCCAMBRIDGE, Anh, 15 tháng 9 năm 2023 – Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (“Liminal BioSciences” hoặc “Công ty”), rất vui mừng thông báo rằng cổ đông của mình đã phê chuẩn kế hoạch sắp xếp theo mục 192 của Đạo luật Công ty Kinh doanh Canada (“Thỏa thuận”) theo đó Structured Alpha LP (“SALP”), một quỹ hợp danh do đối tác chung của nó, Thomvest Asset Management Ltd. quản lý, sẽ mua tất cả các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Liminal BioSciences (các “Cổ phiếu”) không thuộc sở hữu của SALP hoặc các công ty liên kết và liên doanh của nó với giá 8,50 USD mỗi Cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt (“Thỏa thuận”). Thêm chi tiết về Thỏa thuận được mô tả trong bản thông tin quản lý ngày 16 tháng 8 năm 2023 ( “Bản thông báo”) được gửi đến cổ đông của Liminal BioSciences liên quan đến Thỏa thuận, cũng như trong phụ lục của Bản thông báo ngày 12 tháng 9 năm 2023, mỗi tài liệu có sẵn dưới hồ sơ của Công ty trên SEDAR + tại www.sedarplus.ca và trên EDGAR tại www.sec.gov.

Tại cuộc họp đặc biệt của cổ đông Công ty được tổ chức hôm nay (cuộc “Họp”), nghị quyết đặc biệt để phê chuẩn Thỏa thuận đã được thông qua bởi khoảng 98,82% số phiếu bầu của các cổ đông nắm giữ Cổ phiếu tham dự hoặc đại diện bởi đại diện được ủy quyền tại cuộc Họp, và bởi khoảng 92,34% số phiếu bầu của các cổ đông nắm giữ Cổ phiếu tham dự hoặc đại diện bởi đại diện được ủy quyền tại cuộc Họp, loại trừ các phiếu bầu của các cổ đông mà phiếu bầu của họ phải được loại trừ cho mục đích “phê duyệt của thiểu số” theo Công cụ Đa phương 61-101 – Bảo vệ Cổ đông Thiểu số trong các Giao dịch Đặc biệt trong bối cảnh “kết hợp kinh doanh”, bao gồm cả Cổ phiếu mà SALP và các công ty liên kết và liên doanh của nó thực hiện quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo. Báo cáo kết quả bỏ phiếu cho cuộc họp đặc biệt sẽ được nộp dưới hồ sơ của Công ty trên SEDAR + tại www.sedarplus.ca và trên EDGAR tại www.sec.gov.

Thỏa thuận vẫn còn phụ thuộc vào việc đáp ứng hoặc miễn trừ một số điều kiện đóng cửa khác theo thông lệ trong một giao dịch như thế này, bao gồm việc nhận được lệnh cuối cùng từ Tòa án Tối cao Ontario (Danh sách Thương mại) phê duyệt Thỏa thuận ( “Lệnh Cuối cùng”). Phiên tòa liên quan đến Lệnh Cuối cùng dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. Giả định rằng các điều kiện còn lại để hoàn thành việc đóng cửa được đáp ứng, dự kiến ​​Thỏa thuận sẽ được hoàn tất vào khoảng cuối tháng 9 năm 2023.

Về Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences là một công ty dược phẩm ở giai đoạn phát triển tập trung vào việc khám phá và phát triển các hợp chất nhỏ độc đáo và đặc biệt có khả năng điều chỉnh các con đường thụ thể protein G kết hợp, hoặc GPCR. Liminal BioSciences đang thiết kế các ứng cử viên thuốc nhỏ phân tử độc quyền với ý định phát triển các loại thuốc tốt/đầu tiên trong lớp để điều trị các bệnh chuyển hóa, viêm và xơ hóa với nhu cầu y tế chưa được đáp ứng đáng kể, sử dụng nền tảng khám phá thuốc tích hợp, chuyên môn hóa học dược và hiểu biết sâu sắc về sinh học GPCR. Pipeline của Liminal BioSciences hiện bao gồm ba chương trình. Ứng cử viên được lựa chọn để phát triển lâm sàng, LMNL6511, một chất đối kháng chọn lọc cho thụ thể GPR84, dự kiến ​​sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 1 vào nửa cuối năm 2023. Liminal BioSciences cũng đang phát triển LMNL6326 như một chất đối kháng cho thụ thể OXER1, nhắm mục tiêu điều trị bệnh do bạch cầu ái toan dẫn đường, và các chất chủ vận GPR40, cả hai đều ở giai đoạn tiền lâm sàng. Ngoài các chương trình này, Liminal BioSciences tiếp tục khám phá các cơ hội phát triển khác để bổ sung vào pipeline của mình.

Liminal BioSciences có hoạt động kinh doanh tại CanadaVương quốc Anh.

Về Structured Alpha LP

Thomvest Asset Management Ltd. là đối tác chung của SALP. Thomvest Asset Management Ltd. và các công ty liên kết của nó là một nhóm các công ty đầu tư thực hiện các khoản đầu tư thay mặt cho Peter J. Thomson và gia đình ông.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai trong phạm vi luật chứng khoán Canada và Hoa Kỳ. Một số tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng cách sử dụng các từ hướng tới tương lai. Các tuyên bố không mang tính lịch sử, bao gồm các từ “dự đoán”, “mong đợi”, “đề xuất”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “dự định”, “ước tính”, “mục tiêu”, “dự án”, “nên”, “có thể”, “sẽ”, “dự báo” và các biểu hiện tương tự khác nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này nói chung bao gồm các tuyên bố mang tính dự đoán và phụ thuộc vào hoặc tham chiếu đến các sự kiện hoặc điều kiện trong tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố liên quan đến hoạt động kinh doanh nói chung của Liminal BioSciences, khả năng hoàn thành và thời gian hoàn thành Thỏa thuận và các giao dịch khác được dự kiến ​​theo thỏa thuận sắp xếp giữa Liminal BioSciences và SALP, bao gồm khả năng các bên đáp ứng các điều kiện để hoàn thành Thỏa thuận và khả năng chấm dứt thỏa thuận giữa các bên.

Những tuyên bố này là “hướng tới tương lai” vì chúng dựa trên các kỳ vọng hiện tại của chúng tôi về các thị trường chúng tôi hoạt động và trên các ước tính và giả định khác nhau. Các sự kiện hoặc kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán trong các tuyên bố hướng tới tương lai này nếu cá