J-Long Group Limited công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán nửa đầu năm 2024

(SeaPRwire) –   HỒNG KÔNG, ngày 25 tháng 3 năm 2024 — Công ty TNHH J-Long Group (“JL” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: JL), JL chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giải pháp phụ kiện may mặc tại Hồng Kông, hôm nay công bố báo cáo tài chính bán niên chưa kiểm toán cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Tổng quan:

  • Doanh thu khoảng 14,6 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, giảm khoảng 34,9% so với cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng khoảng 1,4 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 (2022: khoảng 3,4 triệu USD).

Kết quả tài chính bán niên kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023

Doanh thu. Doanh thu giảm khoảng 34,9% từ khoảng 22,4 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022, xuống còn khoảng 14,6 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023. Trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu bán chuyển nhiệt giảm khoảng 11,8 triệu USD so với cùng kỳ năm 2022 được bù đắp một phần bởi doanh thu các sản phẩm khác tăng khoảng 4 triệu USD.

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí hành chính. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí hành chính tăng khoảng 22% từ khoảng 2,0 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022 lên khoảng 2,4 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, chủ yếu do (i) chi phí lương tăng cho nhân viên và phí trả cho các giám đốc; (ii) chi phí khấu hao tài sản sử dụng quyền tăng do chi phí thuê kho bãi và văn phòng tăng.

Thu nhập khác, thuần. Thu nhập khác, thuần giảm khoảng 0,1 triệu USD từ khoảng 0,3 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022 xuống còn khoảng 0,2 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, chủ yếu do hỗ trợ từ Chương trình Hỗ trợ Việc làm do Chính phủ Hồng Kông phát động trong ngày 30 tháng 9 năm 2022.

Chi phí thuế thu nhập. Chi phí thuế thu nhập giảm xuống 0,3 triệu USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023 (kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022: khoảng 0,7 triệu USD) chủ yếu do lợi nhuận ròng giảm.

Lợi nhuận ròng. Lợi nhuận ròng giảm khoảng 2,0 triệu USD xuống còn khoảng 1,4 triệu USD, chủ yếu do doanh thu giảm.

Lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận loãng giảm trên cổ phiếu. Lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận loãng giảm trên mỗi cổ phiếu thường là khoảng 0,05 USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, so với 0,11 USD cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2022, tương ứng.

Tài sản lưu động và nguồn vốn.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty có tiền mặt là 768.159 USD, tổng tài sản ngắn hạn là 17.018.359 USD và tổng nợ ngắn hạn là 6.259.310 USD. Tài sản lưu động ròng là 10.759.049 USD và hệ số thanh toán ngắn hạn là 0,36. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng tài sản của Công ty là 20.753.700 USD và tổng nợ phải trả là 7.986.428 USD. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, vốn chủ sở hữu của Công ty là 12.767.272 USD và hệ số đòn bẩy (vay ngân hàng chia vốn chủ sở hữu) là 18,3%.

Các thỏa thuận ngoài bảng cân đối kế toán
Công ty không có bất kỳ thỏa thuận ngoài bảng cân đối kế toán nào, bao gồm các thỏa thuận ảnh hưởng đến thanh khoản, nguồn vốn thị trường, hỗ trợ rủi ro tín dụng hoặc lợi ích khác.

Về Công ty TNHH J-Long Group

Công ty TNHH J-Long Group là nhà phân phối được thiết lập tại Hồng Kông các phụ kiện may mặc phản quang và không phản quang bao gồm, trong số những thứ khác, chuyển nhiệt, vải, nhãn dệt, băng keo may, phù hiệu may, ống dẫn, kéo kéo và dây kéo. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về phụ kiện may mặc phản quang và không phản quang, bao gồm phân tích xu hướng thị trường, thiết kế và phát triển sản phẩm cũng như sản xuất và kiểm soát chất lượng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại http://j-long.com.

Tuyên bố an toàn hàng hải

Một số tuyên bố trong thông cáo này là tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố dự báo tương lai này liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn biết và không biết được, và dựa trên các dự báo hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty. Các nhà đầu tư có thể xác định những tuyên bố dự báo tương lai này qua các từ ngữ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự kiến”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “dự định”, “tiếp tục” hoặc các từ ngữ tương tự khác. Công ty không cam kết cập nhật hoặc sửa đổi các tuyên bố dự báo trong tương lai nhằm phản ánh các sự kiện hoặc tình huống xảy ra sau ngày phát hành thông cáo báo chí này, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin tưởng rằng các dự báo được đưa ra trong các tuyên bố dự báo trong tương lai là hợp lý, song Công ty không thể đảm bảo rằng những dự báo đó sẽ đúng, và Công ty khuyến cáo các nhà đầu tư xem xét các yếu tố rủi ro khác có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong đăng ký và các tài liệu khác của Công ty được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, có thể tra cứu tại www.sec.gov.

Hồng Kông:

Công ty TNHH J-Long Group
Edwin Wong, Giám đốc điều hành và Giám đốc
ir@j-long.com +852 3693 2110

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT CHƯA KIỂM TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH J-LONG GROUP

Tính đến ngày

31 tháng 3,
30 tháng 9,