Lợi nhuận Viettel Post giảm 98% trong quý IV, thấp nhất kể từ khi niêm yết

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 vừa công bố, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần 5.252 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 2,1%, tương đương cùng kỳ.

Trong quý, các loại chi phí, giá vốn hàng bán hay doanh thu hoạt động tài chính của Viettel Post không biến động mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Song, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đột biến 66% lên 115 tỷ đồng.

Các khoản chi phí này đã bào mòn khoản lợi nhuận gộp mỏng manh của Viettel Post và khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp âm 173 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 59 tỷ đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác nên doanh nghiệp vẫn báo lãi ròng quý IV/2022 hơn 1 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý có lợi nhuận thấp nhất của Viettel Post kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Viettel Post đạt 21.637 tỷ đồng, chỉ tăng 0,8% so với thực hiện năm 2021. Doanh nghiệp lãi sau thuế gần 258 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2021.

Lý giải về nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế, Viettel Post cho biết là do tăng chi phí để đảm bảo tăng chất lượng dịch vụ và chi phí nhân công.

Tính đến hết năm ngoái, tổng tài sản của Viettel Post đạt 5.808 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (1.218 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn khác (1.095 tỷ đồng) và đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn (1.856 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 4.416 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 1.391 tỷ đồng.