Quảng cáo game không phép, 3 tên miền của Gold Game Việt Nam bị tạm dừng hoạt động

Ngày 10/3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết Trung tâm Internet Việt Nam đã tạm dừng hoạt động các tên miền www.goldgame.vn, www.103.vn,  www.103.com.vn cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam.

Nguyên nhân tạm dừng là công ty có vi phạm trong hoạt động quảng cáo, giới thiệu trò chơi điện tử G2 trên mạng khi chưa được cấp giấy xác nhận thông báo cung cấp dịch vụ theo quy định.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trên website www.goldgame.vn của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam có một số biểu hiệu vi phạm quy định trong hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng và có dấu hiệu lợi dụng giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng đã được cấp (không phải là giấy phép để phát hành game 103) để quảng cáo, giới thiệu về trò chơi điện tử G2 trên mạng “Game 103 – dự đoán có thưởng” của Công ty và truyền thông, quảng bá cho các hoạt động khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Sau khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm của Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã 4 lần có văn bản yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty lên làm việc và báo cáo về hoạt động quảng cáo, giới thiệu về trò chơi điện tử G2 không phép của công ty. Tuy nhiên, công ty này đã không chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Đến ngày 26/2, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản đề nghị Trung tâm Internet Việt Nam tạm dừng hoạt động các tên miền www.goldgame.vn, www.103.vn,  www.103.com.vn đã cấp cho Công ty Cổ phần Gold Game Việt Nam.

Bên cạnh đó, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cũng sẽ tiến hành các biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với sai phạm của công ty này trong hoạt động quảng cáo trò chơi điện tử khi chưa được cấp phép quy định.