Sản phẩm thử thách Một Viên Chip năm 2023 của nhãn hiệu Paqui bị thu hồi do phản ứng bất lợi được báo cáo

OTTAWA, ON, ngày 9 tháng 9 năm 2023 /CNW/ –
Sản phẩm: 2023 One Chip Challenge
Vấn đề: Thực phẩm – Khác
Phân phối: Toàn quốc Trực tuyến
Xem các sản phẩm bị ảnh hưởng và hình ảnh sản phẩm cho việc thu hồi này
NGUỒN Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA)