Số lượng xe điện dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm gần 50% vào năm 2032 trong các dịch vụ di chuyển chia sẻ theo ước tính của Guidehouse Insights

Các động lực thị trường bao gồm quy định của chính phủ về khí thải nhà kính và báo cáo ESG

BOULDER, Colo., 19 tháng 9 năm 2023 – Một báo cáo mới từ Guidehouse Insights khảo sát sự chuyển đổi của các dịch vụ di chuyển chia sẻ từ các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong (ICE) sang xe điện (EV).


(PRNewsfoto/Guidehouse Insights)

Thị trường xe điện và cơ sở hạ tầng sạc xe điện tương ứng, được thúc đẩy bởi các quy định và khuyến khích của chính phủ cũng như các mối quan tâm về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), đang phát triển nhanh chóng trên toàn thế giới. Cùng với các sáng kiến của chính phủ quốc gia, các chính quyền đô thị ở các khu vực đông dân cư đang ban hành luật riêng của họ để giảm khí thải ống xả. Theo một báo cáo mới từ Guidehouse Insights, số lượng xe điện trong các dịch vụ di chuyển trên đường được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 49,6% từ khoảng 7,9 triệu xe điện ước tính vào năm 2023 lên khoảng 299,3 triệu xe điện vào năm 2032.

“Xe điện được kỳ vọng sẽ tăng lên như một tỷ lệ của các phương tiện dịch vụ di chuyển chia sẻ và tăng trưởng về tổng số phương tiện dịch vụ di chuyển chia sẻ,” Elizabeth Wilson, nhà phân tích nghiên cứu tại Guidehouse Insights cho biết. “Sở hữu ô tô cá nhân có khả năng giảm khi người dân thành thị ngày càng nhận thức được chi phí sở hữu ngày càng tăng, dấu chân carbon của họ và các lựa chọn giao thông đa phương thức ít tốn kém hơn. Những người tiêu dùng này có khả năng sẽ tìm đến các phương tiện di chuyển chia sẻ – bao gồm đặt xe, chương trình cho thuê ô tô và cho thuê doanh nghiệp – để đáp ứng nhu cầu ô tô của họ.”

Những phương tiện di chuyển chia sẻ này sẽ phải tuân theo các quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải của phương tiện ở cấp quốc gia và cấp dưới quốc gia, cùng với các luật cụ thể nhắm vào các công ty dịch vụ di chuyển ở một số khu vực. Trong một số trường hợp, những người sử dụng các dịch vụ này sẽ tìm kiếm các giải pháp phát thải thấp, điều này sẽ thúc đẩy các công ty tìm cách chuyển đổi đội xe của họ sang xe điện. Ngày càng nhiều, các dịch vụ di chuyển chia sẻ đang hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc để cung cấp cho lái xe các giải pháp xe điện và sạc sẵn sàng và đang phát triển các lựa chọn cụ thể cho xe điện dành cho người đi xe, theo báo cáo.

Báo cáo EVs trong Dịch vụ Di chuyển Chia sẻ, khảo sát quá trình chuyển đổi các dịch vụ di chuyển chia sẻ từ các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong sang xe điện, chú ý đến các động lực thị trường (quy định của chính phủ về khí thải nhà kính và báo cáo ESG) và rào cản (chi phí và khả năng mua sắm phương tiện, hạn chế cơ sở hạ tầng sạc và mức độ nhạy cảm về giá của người tiêu dùng). Xe điện trong dịch vụ di chuyển chia sẻ có cơ hội phát triển dồi dào trong suốt thời kỳ dự báo, nếu các chính phủ tiếp tục chương trình trợ cấp và quy định của họ, các đối tác tiếp tục hợp tác giữa các nền tảng di chuyển chia sẻ và các nhà khai thác trạm sạc, và nhu cầu của người tiêu dùng đối với các dịch vụ di chuyển chia sẻ vượt quá sở hữu ô tô cá nhân ở các khu vực đô thị. Bản tóm tắt điều hành của báo cáo có sẵn để tải xuống miễn phí trên trang web của Guidehouse Insights.

Về Guidehouse Insights

Guidehouse Insights, cánh tay thông tin thị trường chuyên dụng của Guidehouse, cung cấp dịch vụ nghiên cứu, dữ liệu và đánh giá chuẩn cho các ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng và được quy định nghiêm ngặt ngày nay. Những hiểu biết của chúng tôi được xây dựng dựa trên phân tích sâu sắc về các thị trường công nghệ sạch toàn cầu. Đội ngũ nghiên cứu của chúng tôi kết hợp phân tích ngành cung ứng, nghiên cứu sơ cấp về người dùng cuối và đánh giá nhu cầu, cùng với việc khảo sát sâu sắc các xu hướng công nghệ, để cung cấp một cái nhìn toàn diện về các hệ thống cơ sở hạ tầng bền vững đang nổi lên. Thông tin bổ sung về Guidehouse Insights có thể được tìm thấy tại www.guidehouseinsights.com.

Về Guidehouse

Guidehouse là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn hàng đầu thế giới cho khu vực công và thị trường thương mại, với khả năng rộng lớn trong tư vấn quản lý, công nghệ và rủi ro. Bằng cách kết hợp chuyên môn trong khu vực công và tư nhân của chúng tôi, chúng tôi giúp khách hàng giải quyết những thách thức phức tạp nhất của họ và điều hướng áp lực quy định đáng kể tập trung vào chuyển đổi, khả năng phục hồi kinh doanh và đổi mới dựa trên công nghệ. Thông qua một loạt các dịch vụ tư vấn, tham vấn, thuê ngoài và kỹ thuật số, chúng tôi tạo ra các giải pháp có tính khả thi, đổi mới để giúp khách hàng của chúng tôi vượt qua sự phức tạp và định vị cho sự tăng trưởng và thành công trong tương lai. Công ty có hơn 16.500 chuyên gia tại hơn 55 địa điểm trên toàn thế giới. Guidehouse là một công ty trong danh mục đầu tư của Veritas Capital, dẫn dắt bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và năng lực đã được chứ