Thị trường khoan hướng định sẽ tăng 5,01 tỷ USD từ 2022-2027, châu Á – Thái Bình Dương chiếm 37% tăng trưởng thị trường – Technavio

Oil and gas 4 eyeidea Directional Drilling Market to grow by USD 5.01 billion from 2022-2027, APAC to account for 37% of market growth - Technavio

NEW YORK, 13 tháng 9 năm 2023 – Kích thước thị trường khoan hướng dự kiến sẽ tăng 5,01 tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2027. Ngoài ra, động lực của thị trường sẽ tiến triển với CAGR 9,24% trong giai đoạn dự báo, theo Nghiên cứu Technavio. Thị trường được chia thành các phân khúc Ứng dụng (Trên bờ và Ngoài khơi) và Địa lý (Bắc Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, và Nam Mỹ). Châu Á – Thái Bình Dương sẽ đóng góp 37% vào sự tăng trưởng của thị trường toàn cầu trong giai đoạn dự báo. Một khu vực khác thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường khoan ngang là Bắc Mỹ. Hoa Kỳ là nước chủ chốt trong việc phát triển kỹ thuật khoan hướng cho việc khai thác đá phiến. Điều này là do nước này có một lượng lớn trữ lượng đá phiến. Hơn nữa, chính phủ khuyến khích thăm dò và sản xuất (E&P) các nguồn năng lượng phi truyền thống. Canada là nước áp dụng lớn thứ hai khoan và khai thác dầu khí phi truyền thống trong khu vực. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện một cách tiếp cận chiến lược đối với sản xuất dầu khí ngoài khơi. Do đó, các yếu tố như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường khoan hướng trong khu vực trong giai đoạn dự báo. Báo cáo này cung cấp phân tích cập nhật về tình hình thị trường hiện tại, xu hướng và động lực mới nhất cũng như môi trường thị trường tổng thể. Đọc PDF mẫu MIỄN PHÍ


Technavio đã công bố báo cáo nghiên cứu thị trường mới nhất của mình có tiêu đề Thị trường Khoan hướng Toàn cầu 2023-2027

Hồ sơ công ty:

Barbco Inc., CHTC Jove Heavy Industry Co., Granite Construction Inc., H.H. Drill Tech Drilling Machinery Co. Ltd., Halliburton Co., Herrenknecht AG, Jiangsu Dilong Heavy Machinery Co. Ltd., Jindal Drilling and Industries Ltd., Nabors Industries Ltd., NOV Inc., Prime Drilling GmbH, Radius HDD Direct LLC, Schlumberger Ltd., Scientific Drilling International, Terra AG, Tracto Technik GmbH và Co. KG, Vermeer Corp., Xinyu FeiHu Pipeline Technical Equipment Co. Ltd., Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd., Goodeng International.

Barbco Inc.: Công ty cung cấp các dịch vụ và sản phẩm khoan hướng như máy khoan hướng ngang Barbco.

Để truy cập vào nhiều hồ sơ nhà cung cấp hơn có sẵn với Technavio, hãy mua báo cáo!

Phân khúc Thị trường Khoan hướng: Phân tích

Theo Phân khúc – Phân khúc ngoài khơi có sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo. Các dịch vụ này có sẵn với nhiều kích cỡ và khả năng công suất khác nhau phù hợp với môi trường khoan cụ thể. Sự tăng trưởng của phân khúc có thể được quy cho các yếu tố như độ sâu nước được xếp hạng, chiều dài chân (đối với giàn khoan chân đế), khả năng nâng, độ sâu khoan, hệ thống trục đỉnh, chỗ ở, số lượng bơm bùn và khả năng và công suất của bơm bùn để lưu thông chất lỏng khoan. Tìm hiểu về đóng góp của từng phân khúc được tóm tắt trong các biểu đồ thông tin và mô tả chi tiết. Xem PDF mẫu MIỄN PHÍ

“Ngoài việc phân tích tình hình thị trường hiện tại, báo cáo của chúng tôi kiểm tra dữ liệu lịch sử từ năm 2017 đến năm 2021” – Technavio

Động lực và Xu hướng của Thị trường Khoan hướng:

  • Nhu cầu tăng về dầu và khí trên toàn thế giới
  • Đầu tư ngày càng tăng vào lĩnh vực dầu khí thượng nguồn
  • Các hoạt động liên quan đến giếng ngang tăng lên

Nhu cầu tiêu thụ dầu và khí tăng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường khoan hướng. Sự tăng trưởng tiêu thụ dầu và khí dự kiến sẽ tăng trong tương lai được quy cho các yếu tố như sự gia tăng công nghiệp hóa và đô thị hóa ở các nước đang phát triển như Ấn Độ và Trung Quốc. Việc tiêu thụ nhiên liệu ngày càng tăng ở các nước mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ cũng dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về khí tự nhiên. Ví dụ, theo IEA, nhu cầu về dầu và khí sẽ tiếp tục tăng cho đến năm 2040, trong khi việc sử dụng khí tự nhiên dự kiến sẽ tăng 45% vào năm 2040. Do đó, các yếu tố như vậy thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường khoan hướng trong giai đoạn dự báo.
Xác định các xu hướng, động lực và thách thức chính trên thị trường. Tải xuống PDF mẫu MIỄN PHÍ để truy cập thông tin này.

Các báo cáo liên quan:

Quy mô thị trường khoan nước sâu và siêu sâu ước tính sẽ tăng trưởng với CAGR 4,97% giữa năm 2022 và 2027. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tăng 3.708,2 triệu