Ngày 15-5, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7).

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 7 biểu quyết. Ảnh: Nhật Bắc

  • Tổng Bí thư: Không để việc lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ

Trong ngày làm việc đầu tiên, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị báo cáo về Chương trình Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo tóm tắt kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định một số nội dung.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5.

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Trước đó, ngày 8-5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật các ông: Nguyễn Văn Vịnh, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư Tỉnh uỷ, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Vịnh.


Thế Dũng