CẬP NHẬT VỐN CỔ PHẦN VÀ QUYỀN BIỂU QUYẾT CỦA LUNDIN GOLD

11 1 LUNDIN GOLD SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS UPDATE

Lundin Gold Logo (CNW Group/Lundin Gold Inc.)

VANCOUVER, BC, 31 tháng 8 năm 2023 /CNW/ – Lundin Gold Inc. (TSX: LUG) (Nasdaq Stockholm: LUG) (OTCQX: LUGDF) (“Lundin Gold” hoặc “Công ty”) báo cáo những điều sau đây phù hợp với Đạo luật Thương mại Công cụ Tài chính Thụy Điển. Phiên bản PDF

Do việc thực hiện quyền chọn cổ phiếu và việc mua lại đơn vị cổ phiếu theo các chương trình bồi thường cổ phiếu của Lundin Gold, và việc thực hiện các quyền chống pha loãng trước đó đã được cấp cho cổ đông lớn nhất của Công ty trong tháng 8, Công ty hiện có 237.558.335 cổ phiếu phổ thông đang lưu hành có quyền biểu quyết tính đến ngày 31 tháng 8, 2023.

Nhà đầu tư có thể sử dụng con số này làm mẫu số để tính xem họ có cần thông báo về lợi ích của mình trong Công ty hay thay đổi lợi ích của mình trong Công ty theo Luật Công bố lợi ích lớn của Thụy Điển (Các Quy tắc Minh bạch) hay không.

Về Lundin Gold

Lundin Gold, có trụ sở chính tại Vancouver, Canada, sở hữu mỏ vàng Fruta del Norte ở đông nam Ecuador. Fruta del Norte là một trong những mỏ vàng hoạt động có hàm lượng cao nhất thế giới.

Hội đồng quản trị và ban quản lý của Công ty có nhiều kinh nghiệm về hoạt động mỏ và cam kết phát triển Fruta del Norte một cách có trách nhiệm. Công ty hoạt động công khai và phù hợp với các thông lệ quốc tế tốt nhất. Lundin Gold cam kết mang lại giá trị cho cổ đông, đồng thời cung cấp lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng bị ảnh hưởng, thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh và an toàn, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường. Công ty tin rằng giá trị được tạo ra thông qua việc phát triển Fruta del Norte sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông, Chính phủ và người dân Ecuador.

Thông tin bổ sung

Thông tin trong thông cáo này phải tuân thủ các yêu cầu công bố thông tin của Lundin Gold theo Đạo luật Thương mại Công cụ Tài chính Thụy Điển. Thông tin này được công bố công khai vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 lúc 3:00 chiều giờ Thái Bình Dương thông qua những người liên hệ dưới đây.

NGUỒN Lundin Gold Inc.