BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 31 Luật BHXH quy định lao động nữ phải đóng đủ từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản. Khoản 4, điều 31 Luật BHXH quy định NLĐ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này mà chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hay thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 điều 39 của luật này.

Trường hợp của chị không nói rõ đã đóng BHXH được bao lâu nên chúng tôi không có căn cứ để khẳng định. Đề nghị chị đối chiếu với quy định nêu trên, trong vòng 12 tháng trước khi sinh, nếu chị đóng BHXH đủ từ 6 tháng trở lên thì sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.