Theo nhóm nghiên cứu dự thảo, Hàn Quốc là thị trường có đông NLĐ Việt Nam sinh sống, làm việc và có xu hướng tăng lên từng năm. Đây cũng là nơi có đông NLĐ Việt Nam bỏ trốn ra ngoài. Để bảo vệ NLĐ, nhóm nghiên cứu đề xuất chọn Hàn Quốc là nơi thí điểm hỗ trợ. Dự thảo cũng đề xuất phương án thành lập “Hội Công nhân Việt Nam tại Hàn Quốc”, trong đó quy định cơ cấu tổ chức, hoạt động của hội; chủ trương xây dựng nhóm công nhân nòng cốt tại Hàn Quốc.

Sẽ thí điểm mô hình hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ảnh: GIANG NAM

Tại hội thảo góp ý đề án này do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức mới đây ở Hà Nội, nhiều ý kiến bày tỏ ủng hộ việc xây dựng mô hình thí điểm vì việc này đáp ứng được chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là nhu cầu của NLĐ. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết đây là đề tài khoa học để phục vụ cho sự ra đời của chủ trương mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam về bảo vệ NLĐ Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài, do vậy việc xây dựng, triển khai thí điểm đều phải xuất phát từ nhu cầu của NLĐ; xem NLĐ cần gì và từ đó có phương thức hỗ trợ.


K.An