Quyết định này quy định về thực hiện thí điểm ký quỹ, hỗ trợ vay để ký quỹ đối với người lao động (NLĐ) đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS), hoàn trả tiền ký quỹ, quản lý và sử dụng tiền ký quỹ sau khi chuyển vào ngân sách nhà nước. 

Quyết định nêu rõ: NLĐ khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện đúng hợp đồng, về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng. Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày ký hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước, NLĐ thực hiện ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn nơi NLĐ đăng ký thường trú. Thời hạn ký quỹ là 5 năm 6 tháng.

Theo quyết định, NLĐ thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài có nhu cầu vay vốn được vay đến 100 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để ký quỹ mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Lãi suất cho vay áp dụng theo mức lãi suất của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phù hợp với từng đối tượng. Tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi) của NLĐ được hoàn trả trong các trường hợp sau: NLĐ không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi đã thực hiện ký quỹ; NLĐ về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng); hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc trường hợp bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động hay ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động và hết hạn cư trú; NLĐ chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc; NLĐ bị chết hoặc mất tích theo quy định pháp luật trong thời gian làm việc theo hợp đồng. NLĐđược nhận lại tiền ký quỹ sau khi thanh lý hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với Trung tâm lao động ngoài nước theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2020.


T.Dũng