Số tiền cụ thể không được phép tiết lộ nhưng tổng khoản đầu tư ước đoán là hơn 1 triệu USD, bao gồm cả số vốn được eDoctor kêu gọi thành công qua chương trình Shark Tank Việt Nam vào tháng 9-2019.

Với eDoctor, người dùng ứng dụng di động có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ từ xa; đặt các dịch vụ xét nghiệm tại nhà nhận kết quả sau 3 giờ. eDoctor kết hợp với đội ngũ điều dưỡng, các trung tâm xét nghiệm, các phòng khám và bệnh viện, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa để bảo đảm quá trình cung cấp các dịch vụ đạt chất lượng cao nhất. Tính đến thời điểm này, eDoctor đang hợp tác với hơn 500 điều dưỡng, hơn 400 bác sĩ, 80 phòng khám và bệnh viện trên cả nước, đã phục vụ gần 100.000 lượt khám sức khỏe cho cá nhân, gia đình và các doanh nghiệp. Theo TS Huỳnh Phước Thọ, đồng sáng lập, Phó Tổng Giám đốc eDoctor, eDoctor sẽ dùng khoản đầu tư mới này hoàn thiện hệ thống tư vấn sức khỏe từ xa và đưa dịch vụ y tế đến tận nhà người dùng thông qua ứng dụng di động giúp người dùng tiết kiệm thời gian, hạn chế tiếp xúc.


L.Nhi