Theo thỏa thuận, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt sẽ cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động thuộc các CĐ ngành Xây dựng Việt Nam và địa phương với giá ưu đãi tối đa 45% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia từ 1.001 người trở lên, 40% từ 701 đến 1.000 người và ít nhất là 12% từ 3 đến 20 người.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Đối với bảo hiểm kết hợp con người (bảo hiểm thân thể, kèm theo bảng tỉ lệ thương tật/phẫu thuật), mức ưu đãi cao nhất là 30% phí bảo hiểm khi số lượng lao động tham gia từ 501 người trở lên và 20% từ 100 đến 300 người.


Tin-ảnh: N.Hà