Tối 9-4, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, một doanh nghiệp đã “đòi nợ” hai UBND xã ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) để doanh nghiệp này khắc phục tiền sau thanh tra.

Theo kết luận thanh tra số (10/KL-TTr ngày 6-3-2012) của Thanh tra tỉnh Cà Mau về việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với nhiệm vụ được giao để đầu tư xây dựng tại UBND huyện Ngọc Hiển thì Công ty TNHH Xây dựng Thiện Tuấn (gọi tắt là Công ty Thiện Tuấn) phải nộp hoàn lại số tiền hơn 77 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát, UBND xã Viên An đã nợ Công ty Thiện Tuấn 38 triệu đồng và UBND xã Viên An Đông nợ công ty này hơn 78 triệu đồng. Từ đó, đại diện Công ty Thiện Tuấn đề nghị UBND xã Viên An trả 37 triệu đồng và UBND xã Viên An Đông trả 40 triệu để doanh nghiệp này khắc phục tiền sau thanh tra.

Trước đó, dù Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Ngọc Hiển đã nhiều lần làm việc với Công ty Thiện Tuấn nhưng đến nay đơn vị này vẫn chưa thu hồi được 77 triệu đồng từ Công ty Thiện Tuấn.

Từ đó, Phòng Kinh tế – Hạ tầng đã kiến nghị UBND huyện Ngọc Hiển cho ý kiến xử lý nợ đối với 2 xã trên. Qua đó, làm cơ sở thanh toán cho Công ty Thiện Tuấn để doanh nghiệp này hoàn nộp tiền khắc phục theo kết luận thanh tra.

Doanh nghiệp trên chỉ lấy đủ khoản tiền nộp khắc phục theo kết luận thanh tra. Riêng, số dư còn lại doanh nghiệp hỗ trợ thực hiện các công trình xã hội.


Vân Du