Các đại biểu tại lễ gắn biển công nhận công trình

Công trình được khởi công vào tháng 9-2019 và hoàn tất thi công trong 40 ngày. Tổng kinh phí đầu tư hơn 4 tỉ đồng. Trong quá trình triển khai, cảng Bến Nghé đã tuân thủ đúng trình tự các bước theo quy định của Luật Đấu thầu, bảo đảm an toàn lao động và tiết kiệm hơn 140 triệu đồng. Công trình được đưa vào sử dụng không chỉ nâng cao năng lực và chất lượng công việc phục vụ khách hàng mà còn góp phần bảo đảm an ninh, an toàn năng lượng cảng Bến Nghé.

Dịp này, Công đoàn Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn đã khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có đóng góp trong thực hiện công trình.


Tin-ảnh: N.Tú