Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo điều 200 Bộ Luật Lao động, thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thuộc hòa giải viên lao động (HGVLĐ) và TAND. Khoản 2 điều 201 của bộ luật này quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải, HGVLĐ phải kết thúc việc hòa giải. Trường hợp hết thời hạn giải quyết theo quy định trên mà HGVLĐ không tiến hành hòa giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu tòa án giải quyết. Mặt khác, Bộ Luật Lao động cũng quy định trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật hình thức sa thải không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải của HGVLĐ, do vậy, anh có thể gửi đơn khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa án can thiệp bảo vệ quyền lợi.