Theo kế hoạch mà UBND quận 1 vừa công bố, đối với tuyển sinh vào lớp 1:

Tuyển sinh theo hình thức trực tuyến, tất cả trẻ vào lớp 1 đều phải được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống dữ liệu lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn. Trong đó, thông tin “nơi ở hiện tại” cần được rà soát và cập nhật chính xác, phải có mã định danh của học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1, TP HCM)

  • Quận 1 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp: Rà hộ khẩu tập thể

Trong việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1, một số trường tiểu học nổi tiếng tại quận 1 có các chỉ tiêu tuyển sinh, cụ thể như: Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm 315 chỉ tiêu, Trường Tiểu học Hòa Bình (210 chỉ tiêu), Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo 315 chỉ tiêu…

Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học thực hiện theo mô hình trường tiên tiến tuyển 180 chỉ tiêu.

Đối với tuyển sinh vào lớp 6, tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại các trường tiểu học trên địa bàn quận 1 đều được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP và phải có mã định danh. Trong trường hợp học sinh chưa có dữ liệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh sẽ có hướng dẫn, xem xét và bố trí chỗ học hợp lý.

Ở lớp 6, Trường THCS Nguyễn Du tuyển sinh 300 chỉ tiêu với điều kiện riêng, cụ thể: Học sinh có điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn toán và tiếng Việt đều phải đạt 10 điểm…

Thông tin cụ thể về thời gian, phương thức đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh, phụ huynh xem thêm


Đặng Trinh