SBTi chấp thuận các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học của Sandvik

SBTi chấp thuận các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học của Sandvik

STOCKHOLM, 1 tháng 9 năm 2023 – Các mục tiêu của Sandvik nhằm giảm phát thải khí nhà kính (GHG) hiện đã được Sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) xác nhận là phù hợp với khoa học khí hậu mới nhất và nhất quán với các mục tiêu của Hiệp định Paris. Sandvik cam kết thiết lập các mục tiêu phù hợp với các tiêu chí của SBTI vào tháng 12 năm 2021 và đệ trình các mục tiêu mới để xác nhận vào tháng 11 năm 2022.

Với các mục tiêu mới, Sandvik cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 muộn nhất. Sandvik cũng cam kết giảm tuyệt đối phát thải phạm vi 1 và 2 GHG 50% vào năm 2030 so với năm 2019 là năm cơ sở, và giảm tuyệt đối phát thải phạm vi 3 30%. Ngoài ra, Sandvik cam kết giảm tuyệt đối phát thải phạm vi 1 và 2 GHG 90% vào năm 2040.

“Chúng tôi rất vui mừng khi các mục tiêu giảm phát thải của mình hiện đã được SBTi xác nhận, và chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy sự chuyển đổi sang tăng cường tính bền vững và năng suất trong các ngành công nghiệp mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi có thể tạo ra tác động lớn thông qua các sản phẩm dành cho khách hàng của mình, chẳng hạn như các giải pháp khai thác mỏ điện và tự động, các giải pháp sản xuất và gia công nâng cao năng suất, và các giải pháp xử lý đá tiết kiệm năng lượng,” ông Stefan Widing, Tổng giám đốc điều hành của Sandvik cho biết.

SBTi là sự hợp tác giữa CDP, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF). Nó tập trung vào việc thúc đẩy các công ty trên toàn thế giới giảm một nửa lượng phát thải trước năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Louise Tjeder, Phó Chủ tịch Quan hệ Nhà đầu tư, điện thoại: +46 (0) 70782 6374 hoặc Johannes Hellström, Trưởng phòng Quan hệ Báo chí và Truyền thông, điện thoại: +46 (0) 70721 1008

Các tệp sau có sẵn để tải xuống:

https://mb.cision.com/Main/208/3827819/2267930.pdf

SBTi chấp thuận các mục tiêu giảm phát thải dựa trên khoa học của Sandvik

NGUỒN Sandvik