Ở vòng 1 (từ ngày 23 đến 28-3), thí sinh thi trực tuyến trên trang web ldldq1hcm.gov.vn các kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới và trẻ em, các quy định về công tác nữ công… Vòng 2 (từ ngày 6 đến 15-4), các thí sinh được chọn sẽ viết một bài về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, gương cán bộ nữ công trong hoạt động Công đoàn… Bài viết dài không quá 4 trang A4 kèm theo hình ảnh nhân vật.

Hội thi nhằm tạo sân chơi cho CNVC-LĐ, đồng thời tuyên dương các gương nữ cán bộ Công đoàn, nữ CNVC-LĐ năng động, hiện đại và giỏi giang. 


N.Hà