Ngày 17-5, phát biểu bế mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”, toàn diện hơn trên các mặt.

Tổng Bí thư nêu rõ kiên quyết xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái, bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ảnh: Nhật Bắc

  • Trung ương Đảng bỏ phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

  • Tổng Bí thư: Thực hiện tốt lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy hoạch lãnh đạo nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tổng Bí thư nêu rõ công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là “then chốt của then chốt”; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý; các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc “có vào, có ra; có lên, có xuống”.

“Thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Như tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại, diễn biến phức tạp, không thể chủ quan, lơ là.

“Một số lãnh đạo cấp cao, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận trách nhiệm chính trị, có vi phạm, có trường hợp cũng phải xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước” – Tổng Bí thư nói.


Thế Dũng