Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Cao su TP HCM được thành lập từ chủ trương thực hiện dự án đầu tư trồng 10.000 ha cao su tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND TP. 

Nhiệm vụ chính là đầu tư trồng và chế biến mủ cao su tại nước Lào nhằm góp phần giúp nước bạn phát triển kinh tế-xã hội, củng cố tình hữu nghị Việt – Lào, góp phần giải quyết việc làm cho lao động của hai nước Việt Nam – Lào.

Kết luận thanh tra

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án có một số sai sót dẫn không đảm bảo tiến độ, mục tiêu, hiệu quả đầu tư đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt cũng như chưa thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được Thành ủy, UBND TP giao. Tính đến thời điểm thanh tra, diện tích cao su còn lại đang được chăm sóc, khai thác là 1.035,84 ha/10.000 ha (đạt tỉ lệ 10,35%); diện tích cao su sinh trưởng kém, ngưng chăm sóc được thực hiện thanh lý là 1.802,84 ha/2.838,64ha (chiếm tỉ lệ 63,51% so với diện tích thực hiện trồng cao su).

Với giá trị đã đầu tư cho phần diện tích này là 136,885 tỉ đồng, có khả năng gây mất vốn của các cổ đông, trong đó có 72,13% vốn của 5 cổ đông nhà nước trực thuộc UBND TP… là vi phạm nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp được quy định.

Công ty Cổ phần cao su TP đã chưa thực hiện đãng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ theo như thực tế vốn góp của các cổ đông (vào thời điểm ngày 31-12-2016 và ngày 31-12-2017), là không thực hiện đúng quy định.

Kế hoạch sản xuất hàng năm và dự toán kinh phí được công ty xây dựng trình đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhưng thực tế đã mua số lượng cây giống cao su nhiều hơn so với nhu cầu thực tế. Đồng thời do chăm sóc, bảo quản không tốt cây giống dẫn đến 708.420 cây giống chết trong quá trình ươm giống, vận chuyển đi trồng mới, trồng dặm ngoài vườn cây gây lãng phí.

Ngay sau khi trồng, cây sinh trưởng kém chết nhiều phải trồng dặm với tỉ lệ rất cao (70%), nhưng công ty vẫn tiếp tục trồng ồ ạt mà không kiểm tra, nghiên cứu lại, xác định nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh dẫn đến thanh lý 4 đợt vào các năm 2012, 2013, 2016, 2017 gây thiệt hại (thanh lý diện tích 1.802,84 ha/2.838,68 ha, tương ứng với giá trị đã đầu tư theo sổ sách là 136,885 tỉ đông). 

Đến nay, Công ty Cổ phần Cao su TP không có văn bản hay biên bản làm việc với các đơn vị khảo sát điều tra thổ nhưỡng và phân hạng đất trồng cao su tại Lào, đơn vị cung cấp giống cây trồng, xác định nguyên nhân cây chết hàng loạt và xác định trách nhiệm các tổ chức, cá nhân để kịp thời khắc phục thiệt hại…

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP đã kiến nghị và được chủ tịch UBND TP chỉ đạo giao giám đốc Công ty Cổ phần Cao su TP thực hiện nghiêm các quy định về ngoại hối, Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có các sai sót được nêu tại kết luận thanh tra.


Trường Hoàng