AirNet Thông báo ngày họp đại hội cổ đông hàng năm và đề xuất tăng vốn điều lệ ủy quyền

(SeaPRwire) –   HÀ NỘI, ngày 02 tháng 05 năm 2024 — Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng không AirNet, trước đây có tên là Công ty Nhóm Hàng không AirMedia (“AirNet” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: ANTE), hôm nay thông báo đã triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm (ĐHĐCĐ) sẽ được tổ chức tại Phòng 301, số 26 đường Đông Chiếm Môn Ngoại, quận Thái Dương, Bắc Kinh 100027, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 31 tháng 5 năm 2024 lúc 10 giờ sáng (giờ Bắc Kinh). Đề xuất sẽ được trình lên ĐHĐCĐ để xem xét và biểu quyết về nghị quyết tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1.000.000 USD chia thành 22.500.000 cổ phiếu thường có mệnh giá danh nghĩa hoặc mệnh giá là 0,04 USD và 2.500.000 cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá danh nghĩa hoặc mệnh giá là 0,04 USD lên 40.000.000 USD chia thành 900.000.000 cổ phiếu thường có mệnh giá danh nghĩa hoặc mệnh giá là 0,04 USD và 100.000.000 cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá danh nghĩa hoặc mệnh giá là 0,04 USD, bằng cách tạo thêm 877.500.000 cổ phiếu thường có mệnh giá 0,04 USD và 97.500.000 cổ phiếu ưu đãi có mệnh giá 0,04 USD.

Ngày ghi danh (Ngày Ghi Danh) để xác định cổ đông có quyền nhận thông báo về ĐHĐCĐ hoặc bất kỳ hoãn hay hoãn lại nào đã được xác định là ngày 02 tháng 05 năm 2024. Những người sở hữu cổ phiếu thường của Công ty tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch trên Ngày Ghi Danh có quyền tham dự ĐHĐCĐ và bất kỳ hoãn hay hoãn lại nào.

Dự báo tương lai

Thông cáo báo chí này chứa đựng các dự báo tương lai trong phạm vi bảo vệ an toàn của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những dự báo tương lai này có thể được nhận dạng qua ngữ pháp như “sẽ”, “dự kiến”, “dự kiến sẽ”, “ước tính”, “hy vọng”, “kế hoạch”, “tin tưởng” và các thuật ngữ tương tự. Công ty cũng có thể đưa ra các tuyên bố dự báo tương lai bằng văn bản hoặc miệng trong các báo cáo đã nộp cho hoặc cung cấp cho Ủy ban Chứng khoán và Hàng hóa Hoa Kỳ, trong báo cáo thường niên gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tài liệu viết khác và trong các tuyên bố miệng của các quan chức, giám đốc hoặc nhân viên của Công ty với bên thứ ba. Các dự báo tương lai dựa trên kỳ vọng quản lý hiện tại và điều kiện thị trường và hoạt động hiện tại của Công ty, và chứa rủi ro và độ không chắc chắn nội tại, tất cả đều khó dự đoán và nhiều phần nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty, có thể dẫn đến kết quả thực tế, hiệu suất hoặc thành tích của Công ty có sự khác biệt đáng kể so với những gì đã đưa ra trong các tuyên bố dự báo tương lai. Thông tin bổ sung được bao gồm trong các tài liệu đã nộp của Công ty cho Ủy ban Chứng khoán và Hàng hóa Hoa Kỳ. Tất cả thông tin cung cấp trong thông cáo báo chí này đều dựa trên ngày phát hành thông cáo, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên báo dự báo tương lai nào do thông tin mới, sự kiện tương lai hoặc bất kỳ lý do nào khác, trừ khi luật định.

Liên hệ

Penny Pei
Quan hệ Đầu tư
Công ty Cổ phần Công nghệ Hàng không AirNet
Điện thoại: +86-10-8460-8678
Email: penny@ihangmei.com

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác.