Cổ phiếu Oracle vẫn còn bị định giá thấp – Sự chú ý chuyển sang Doanh thu và Biên lợi nhuận FCF hôm nay

Oracle Stock

Cổ phiếu của Oracle Corp (NYSE: ORCL) tiếp tục thể hiện dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ, khiến nó trở thành một triển vọng hấp dẫn cho các nhà đầu tư giá trị, với tiềm năng tăng giá trị 10% hoặc hơn. Vào ngày 11 tháng 9, cổ phiếu được giao dịch ở mức 126,73 USD, tăng 12% so với mức thấp nhất vào ngày 10 tháng 8 khi đóng cửa ở mức 112,99 USD.

Hiệu suất FCF mạnh mẽ của công ty cũng khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà giao dịch sử dụng chiến lược bán khống.

Dự đoán kết quả tài chính của Oracle

Để đặt vấn đề vào bối cảnh, Oracle đã báo cáo con số ấn tượng 8,47 tỷ USD FCF tạo ra từ 50 tỷ USD doanh thu cho bốn quý qua kết thúc vào ngày 30 tháng 5. Điều này dẫn đến biên FCF đáng chú ý 16,9%, với mức FCF tăng đáng kể 68% theo năm.

Sau đó, vào ngày 11 tháng 9, công ty sẽ công bố kết quả quý tài chính Q1 cho kỳ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Các nhà đầu tư và phân tích sẽ xem xét kỹ lưỡng các biên FCF, hy vọng chúng sẽ phù hợp hoặc vượt qua kết quả xuất sắc của quý trước.

Hiện tại, các nhà phân tích ước tính doanh thu 12,47 tỷ USD cho quý kết thúc ngày 31 tháng 8, dịch sang dự báo doanh thu hàng năm 54,15 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào tháng 5 năm 2024. Giả sử biên FCF 17% cho dự báo doanh thu này, FCF có thể đạt 9,2 tỷ USD.

Con số này sẽ đại diện cho mức tăng 8,68% so với 8,47 tỷ USD FCF 12 tháng (TTM) được báo cáo trong quý trước.

Đánh giá định giá

Xét những con số này, một đánh giá định giá trở nên khả thi. Ví dụ, như đã nêu trong bài viết trước đây của tôi, chỉ số FCF 40 lần cho cổ phiếu không phải là điều không thể, dẫn đến lợi suất FCF 2,5%.

Do đó, bằng cách nhân 9,2 tỷ USD FCF với 40 lần, chúng ta đi đến ước tính vốn hóa thị trường 368 tỷ USD. Tính đến ngày hôm nay, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 344,7 tỷ USD, ngụ ý khả năng tăng giá trị cổ phiếu 7% nếu các dự báo doanh thu vẫn ổn định.

Tuy nhiên, nếu biên FCF cải thiện và/hoặc ước tính doanh thu tăng, giá trị thực sự của cổ phiếu có thể vượt quá các phép tính này. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng cổ phiếu của Oracle có thể bị định giá thấp ít nhất 10%, có thể đạt 139,37 USD một cổ phiếu.

Hưởng lợi từ việc bán khống các quyền chọn put ngoài tiền

Tháng trước, chúng tôi ủng hộ việc bán khống các quyền chọn put có giá thực hiện 109,00 USD hết hạn vào ngày 1 tháng 9. Do cổ phiếu đóng cửa trên mức này, thu nhập từ giao dịch bán khống được giữ lại, và các quyền chọn put không được thực hiện.

Xét phí bảo hiểm quyền chọn put cao, việc cân nhắc bán khống một tập hợp khác các quyền chọn put ngoài tiền (OTM) là hợp lý. Ví dụ, các quyền chọn put có giá thực hiện 120 USD hết hạn vào ngày 6 tháng 10 đang được giao dịch ở mức 1,69 USD mỗi quyền chọn.

Với giá thực hiện này được định vị trên 5% dưới giá cổ phiếu hiện tại, nó đại diện cho một cơ hội OTM hấp dẫn. Hơn nữa, thu nhập tạo ra từ các quyền chọn put bán khống này tương đương với 1,408% trong vỏn vẹn 25 ngày cho đến khi hết hạn.

Điều này có nghĩa là nếu chiến lược này được lặp lại hàng tháng trong một năm, lợi nhuận tiềm năng có thể đạt 16,9%. Kết hợp với lợi suất cổ tức 1,27% của ORCL, các nhà đầu tư có thể tăng thu nhập trong khi chờ đợi cổ phiếu tăng lên giá trị thực của nó.

Tóm lại, cổ phiếu của Oracle không chỉ mang lại cơ hội đầu tư giá trị mà còn cung cấp chiến lược tăng thu nhập thông qua việc bán khống các quyền chọn put OTM có thời gian đáo hạn ngắn hạn.