COP28 UAE công bố Hội nghị lớn nhất toàn cầu về Doanh nghiệp & Từ thiện về Khí hậu và Thiên nhiên

Diễn đàn Kinh doanh & Từ thiện Khí hậu để thúc đẩy các giải pháp khí hậu và thiên nhiên.
Hơn 500 CEO và nhà từ thiện sẽ hội họp vào ngày 1 và 2 tháng 12.
Diễn đàn sẽ kết nối các nhà lãnh đạo kinh doanh và từ thiện với Chương trình Hành động COP28, giúp cho việc chuyển đổi năng lượng nhanh chóng, giải quyết tài chính khí hậu, tập trung vào con người, cuộc sống và sinh kế với sự bao gồm đầy đủ.

ABU DHABI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC ARẬP THỐNG NHẤT, 7 tháng 9 năm 2023 – Chủ tịch COP28 sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh doanh & Từ thiện Khí hậu (BPCF) vào ngày 1 và 2 tháng 12, đồng thời với Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới cấp lãnh đạo thế giới. Diễn đàn cấp CEO này sẽ huy động các nhà lãnh đạo kinh doanh và từ thiện toàn cầu để thúc đẩy hành động phù hợp với Chương trình Hành động Tổng thống COP28 nhằm thúc đẩy tiến bộ liên ngành xung quanh các mục tiêu ròng không và tích cực với thiên nhiên.

Chiến lược tham gia đa bên liên quan lần đầu tiên về khí hậu và thiên nhiên này được thúc đẩy bởi tham vọng của UAE để tổ chức một hội nghị khí hậu thực sự bao gồm, huy động sự ủng hộ đầy đủ và rộng rãi từ tất cả các khu vực trên thế giới. Diễn đàn sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo kinh doanh và từ thiện, cùng với các nhà hoạch định chính sách, để đảm bảo sự cùng tạo ra, hợp tác và đẩy nhanh nhằm mở khóa các giải pháp và thúc đẩy kết quả táo bạo hơn.

Đồng tổ chức Diễn đàn song song với Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới cấp Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch COP28 quyết tâm thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn, và đẩy nhanh hành động khí hậu thông qua các quan hệ đối tác và hợp tác liên ngành.

Các nhà lãnh đạo nổi bật từ kinh doanh và từ thiện sẽ tập hợp tại diễn đàn, mang đến chuyên môn và nguồn lực của họ để cung cấp các giải pháp khí hậu và thiên nhiên hữu hình ở quy mô toàn cầu. Diễn đàn sẽ giải quyết các ưu tiên khí hậu chính liên quan đến Chương trình Hành động COP28, bao gồm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng và có trật tự; khắc phục tài chính khí hậu; đặt thiên nhiên, cuộc sống và sinh kế vào trung tâm của hành động khí hậu; và thấm nhuần mọi thứ với sự bao gồm đầy đủ.

Chủ tịch được chỉ định của COP28 Tiến sĩ Sultan Al Jaber cho biết: “Để phá vỡ tình trạng kinh doanh như thường lệ và khắc phục tài chính khí hậu, chúng ta cần hành động từ mọi người. Chúng tôi cam kết thấm nhuần mọi thứ tại COP28 với sự bao gồm đầy đủ và chúng tôi muốn tập hợp các bên liên quan chủ chốt để cùng làm việc về các giải pháp tập thể. Đó là lý do tại sao tôi tổ chức Diễn đàn Kinh doanh & Từ thiện Khí hậu để đạt được các kết quả cụ thể từ các khu vực tư nhân và từ thiện có thể được trình bày ở cấp độ cao nhất của COP28. Các doanh nghiệp và tổ chức từ thiện phải đóng vai trò dẫn dắt trong việc đáp ứng các lộ trình ròng không và cung cấp phát triển bền vững và tại COP28 họ sẽ có nền tảng để làm điều đó.”

Diễn đàn sẽ do Đại diện đặc biệt về Kinh doanh & Từ thiện của COP28, Badr Jafar, một doanh nhân và ủng hộ viên từ thiện, người cũng phục vụ trong Ủy ban Cố vấn COP28, chủ trì.

Badr Jafar cho biết: “Khu vực tư nhân có tiềm năng lớn nhất để đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu toàn cầu về khí hậu và thiên nhiên của chúng ta, đó là lý do tại sao COP28 sẽ đảm bảo kinh doanh và từ thiện được chấp nhận là các đối tác quan trọng. Diễn đàn Kinh doanh & Từ thiện Khí hậu cung cấp nền tảng hành động cho phép này, phá vỡ các phân vùng giữa các khu vực và kết nối các bên liên quan từ tất cả các khu vực trên thế giới xung quanh các kết quả thay đổi trò chơi dựa trên Chương trình Hành động COP28. Đây là điều cần thiết để cung cấp các giải pháp có thể mở rộng có thể tích cực chuyển đổi cuộc sống của hàng tỷ người.”

COP28 sẽ chứng kiến ​​kết quả của Đánh giá Toàn cầu, tóm tắt các khoảng trống trong việc thực hiện theo Thỏa thuận Paris. Chương trình Hành động COP28 được thiết kế một cách có mục đích để đẩy nhanh việc thực hiện trên mỗi luồng công việc chính. Điều này bao gồm giảm phát thải bằng cách tăng gấp ba năng lực năng lượng sạch và giảm carbon theo từng ngành. Nó cũng bao gồm hỗ trợ để tăng cường khả năng phục hồi và tăng cường nỗ lực thích ứng bằng cách tập trung vào các ngành chủ chốt bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, bao gồm hệ thống y tế, lương thực và nước, thiên nhiên và hệ sinh thái, thành phố, cứu trợ và phục hồi.

Phù hợp với Chương trình Hành động COP28, những người tham dự Diễn đàn sẽ tìm kiếm các giải pháp cụ thể để đẩy nhanh việc chuyển giao công nghệ, giảm thiểu rủi ro đầu tư xanh, cho phép đầu tư hiệu quả để bảo tồn thiên nhiên, phát triển các giải pháp tác động lớn, cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp về khí hậu, và đầu tư vào khả năng phục hồi cho những người dễ bị tổn thương nhất, trong số các kết quả khu vực tư nhân thiết yếu khác.

Diễn đàn dự kiến ​​sẽ thu hút hơn 500 CEO và nhà từ thiện cho một phiên chính thức kéo dài 90 phút vào ngày 1 tháng 12 tại Khu vực Xanh của COP28. Được tổ chức dưới chủ đề “Tối ưu hóa Kinh doanh và Từ thiện: Một Tham chiếu mới cho Hành động Khí hậu & Thiên nhiên”, phiên này sẽ tập trung vào cách tốt nhất để huy động kinh nghiệm và nguồn lực của khu vực tư nhân để thực hiện hành động có ý nghĩa và mở khóa dòng tài chính tư nhân lớn hơn cho Thế giới ph