Multi Ways Holdings Báo cáo Kết quả Tài chính Robust trong Năm Tài chính 2023

(SeaPRwire) –   SINGAPORE, ngày 16 tháng Năm 2024 – Công ty TNHH Đa Phương (Multi Ways Holdings Limited, viết tắt là “Multi Ways” hoặc “Công ty”) (NYSE American: MWG), nhà cung cấp hàng đầu một loạt thiết bị xây dựng nặng cho bán và cho thuê tại Singapore và khu vực xung quanh, hôm nay công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2023.

“Chúng tôi rất vui mừng khi báo cáo về những tiến bộ chiến lược mà Công ty TNHH Đa Phương đã đạt được kể từ IPO của chúng tôi cách đây một năm,” ông James Lim, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Công ty TNHH Đa Phương cho biết. “Việc mua lại thiết bị tiên tiến của SANY và thành lập quan hệ đối tác chiến lược nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp tốt nhất cho khách hàng trên khắp khu vực. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi đã thiết lập mình như một nhà cung cấp đáng tin cậy và được tin tưởng của thiết bị xây dựng nặng.”

“Mặc dù doanh thu giảm, tập trung vào quản lý chi phí và tối ưu hóa đội tài sản đã dẫn đến lợi nhuận ròng và vị thế tài chính được cải thiện.”

“Nhìn về tương lai, chúng tôi cam kết duy trì vai trò nhà cung cấp toàn diện cho nhu cầu thiết bị xây dựng nặng. Các sáng kiến đổi mới và mở rộng đội tài sản của chúng tôi nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đảm bảo họ có thể tiếp cận với những thiết bị hiện đại và đáng tin cậy nhất. Chúng tôi tiếp tục tập trung mang lại giá trị tối ưu cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng rộng lớn hơn, định hướng Multi Ways phát triển thành công trong môi trường cạnh tranh gay gắt,” ông Lim kết luận.

Những điểm nổi bật tài chính năm tài chính 2023

 • Doanh thu tổng cộng của chúng tôi giảm khoảng 2,3 triệu USD hoặc khoảng 6,1% xuống còn khoảng 36,0 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 so với khoảng 38,4 triệu USD trong năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sự sụt giảm chủ yếu là do nhu cầu giảm đối với bán thiết bị khoảng 7,5 triệu USD do nhu cầu ở nước ngoài giảm.
 • Chi phí sản xuất của chúng tôi giảm khoảng 1,3 triệu USD hoặc khoảng 4,4% xuống còn khoảng 27,4 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 so với khoảng 28,6 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022. Sự giảm này chủ yếu là do chi phí sản xuất giảm khoảng 1,5 triệu USD đối với nhu cầu bán thiết bị và bù đắp sự tăng 0,3 triệu USD trong dịch vụ năm 2023.
 • Lợi nhuận gộp của chúng tôi là 8,7 triệu USD và 9,7 triệu USD cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022. Biên lợi nhuận gộp tổng thể của chúng tôi là khoảng 24,0% và khoảng 25,4% cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022. Tổng lợi nhuận gộp giảm chủ yếu là do biên lợi nhuận thấp hơn thông qua các mạng lưới mua sắm đa dạng từ các quốc gia khác nhau.
 • Chi phí bán hàng và phân phối chủ yếu bao gồm chi phí quảng cáo và tiếp thị cũng như chi phí vận chuyển hàng nhập và xuất. Chi phí bán hàng và phân phối của chúng tôi là khoảng 1,0 triệu USD và khoảng 1,5 triệu USD cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022, chiếm khoảng 2,6% và khoảng 3,9% tổng doanh thu của chúng tôi trong các năm tương ứng.
 • Chi phí quản lý là khoảng 10,8 triệu USD và khoảng 6,7 triệu USD cho các năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022, chiếm khoảng 29,9% và khoảng 17,6% tổng doanh thu của chúng tôi trong các năm tài chính tương ứng.
  • Chi phí nhân viên chủ yếu bao gồm lương, quyền lợi nhân viên và chi phí lợi ích hưu trí cho nhân viên của chúng tôi, phụ cấp cho giám đốc và phí giám đốc. Chi phí nhân viên của chúng tôi là 4,8 triệu USD và 3,9 triệu USD cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022.
 • Lợi nhuận ròng là 1,8 triệu USD và khoảng 1,0 triệu USD cho các năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 và 2022.

Tóm tắt dòng tiền

 • Tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn là khoảng 7,1 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với khoảng 1,0 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là khoảng 0,06 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với khoảng 0,9 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
 • Tiền thuần từ hoạt động đầu tư là khoảng 6,8 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, chủ yếu bao gồm mua sắm tài sản cố định khoảng 2,0 triệu USD; đầu tư vào chứng khoán kinh doanh 2,2 triệu USD và bù đắp bởi doanh thu từ thanh lý tài sản cố định khoảng 10,9 triệu USD và đầu tư vào tài sản tài chính có sẵn cho bán khoảng 0,1 triệu USD. So với tiền sử dụng cho đầu tư là khoảng 1,1 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Tiền sử dụng cho hoạt động tài chính trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023 là 0,9 triệu USD, chủ yếu bao gồm trả nợ vay ngân hàng 7,4 triệu USD; trả nợ thuê tài chính 6,4 triệu USD; trả cổ tức 10,5 triệu USD; vay từ giám đốc 9,9 triệu USD và thu từ phát hành cổ phiếu ròng chi phí đăng ký trước 13,5 triệu USD. So với tiền sử dụng cho hoạt động tài chính là 0,3 triệu USD cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Tóm tắt bảng cân đối kế toán

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

 • Tổng tài sản là khoảng 58,0 triệu USD, và tổng nghĩa vụ là khoảng 36,2 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.
 • Vốn lưu động là khoảng 20,9 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với khoảng 2,9 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Vốn chủ sở hữu là khoảng 21,8 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, so với khoảng 6,3 triệu USD vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Về Công ty TNHH Đa Phương
Công ty TNHH Đa Phương cung cấp một loạt các thiết bị xây dựng nặng cho bán và cho thuê tại Singapore và khu vực xung quanh. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong bán và cho thuê thiết bị xây dựng nặng, Công ty đã thiết lập mình như nhà cung cấp đáng tin cậy của thiết bị xây dựng nặng mới và cũ cho khách hàng từ Singapore, Australia,