Tại chương trình, ban tổ chức đã bố trí 5 điểm phát miễn phí 30.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho CN. Thời gian phát khẩu trang miễn phí được bố trí từ 13 giờ – 13 giờ 30 phút, đúng vào giờ giao ca nên số lượng CN đến nhận khẩu trang rất đông.

Chủ tịch Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội Đinh Quốc Toản phát khẩu trang cho công nhân

Trước đó, CĐ các KCN-KCX Hà Nội đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo CĐ cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhiều CĐ cơ sở trong các KCN-KCX Hà Nội đã phối hợp với người sử dụng lao động đo thân nhiệt người lao động 3 lần/ngày, bố trí nước rửa tay sát khuẩn tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên doanh nghiệp và phát khẩu trang miễn phí cho CN. 


Tin-ảnh: D.Thảo