Trong đó, có 203 trường hợp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; 68 trường hợp là đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo đang làm việc tại các doanh nghiệp có nguy cơ phải giảm giờ làm hoặc tạm ngưng hoạt động. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/trường hợp, được trích từ nguồn tài chính Công đoàn tỉnh.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Hồ Thanh Hồng (bìa phải), tặng quà hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19


Tin-ảnh: T.Lâm